Într-o interpelare adresată Ministerului Educației Naționale, deputatul PNL, Eugen Nicolăescu, dorește să afle câte licee antreprenoriale se vor înființa în anul școlar 2017-2018 și dacă elevii din București vor beneficia de o astfel de unitate de învățământ.

Nicolăescu argumentează că „microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii reprezintă 99% dintre întreprinderile din UE. Acestea asigură două treimi dintre locurile de muncă din sectorul privat și contribuie cu mai mult de jumătate din valoarea adăugată totală creată de întreprinderile din UE”.

De asemenea, el atrage atenția că țara noastră „ocupă un loc codaș în Uniunea Europeană după numărul de IMM-uri active, deși antreprenorii pot fi un motor real al creșterii economice și o sursă importantă de locuri de muncă și în țara noastră”.

Nicolăescu amintește că Programul de guvernare 2017-2020 cuprinde capitolul „Politici publice privind IMM” care prevede, pentru anul 2017, „înființarea liceelor de antreprenoriat, pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor”.

În răspunsul său, ministrul Educației, Pavel Năstase, a precizat că, „pe plan internațional, în țările membre ale OECD, există uzanța de a atribui denumirea de instituție de învățământ antreprenorială, acelor unități de învățământ (universități, licee), care demonstrează îndeplinirea anumitor criterii cu privire la: leadership și guvernanță, capacitate organizațională, dezvoltarea antreprenoriatului în predare și învățare, relații de parteneriat între instituția de învățământ și mediul economic, internaționalizare, existența instrumentelor de măsurare a impactului instituției antreprenoriale, în mediul extern”.

Totodată, Pavel Năstase a adăugat că „Ministerul Educației Naționale și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Preofesional și Tehnic intenționează să dezvolte conceptul de instituție de învățământ antreprenorială și o metodologie, bazată pe criterii de evaluare a capacității antreprenoriale”.

Ministrul Educației a subliniat că metodologia „va fi dezbătută în cadrul unui grup de lucru interinstituțional și supusă aprobării pentru a intra în vigoare din anul școlar 207-2018. Ca urmare a aplicării acestei metodologii de evaluare a criteriilor antreprenoriale, unele școli ar putea primi titlul Liceul de Antreprenoriat”.

Într-o altă interpelare adresată Ministerului Educației Naționale, deputatul PSD, Mihăiță Găină, dorește să fie informat dacă se are în vedere un „plan de măsuri prin care ora de educație rutieră săptămânală să fie inclusă în programa școlară, iar aceasta să fie susținută de personal specializat”.

El argumentează că „deși au trecut 12 ani de la adoptarea Ordonanței 195/2002, care obligă conducerile școlilor și liceelor să organizeze o oră de educație rutieră pe săptămână, sunt foarte puține instituții de învățământ care respectă această prevedere”. Deputatul PSD punctează că „în mai multe județe, educația rutieră se face în școli în mod sporadic de către cadrele didactice, în timpul orelor de dirigenție, nicidecum conform prevederilor legii”.

Ministrul Educației, Pavel Năstase, precizează în răspunsul său că „pentru învățământul primar, există o programă școlară pentru disciplina Educație pentru prevenirea riscului rutier”, fiind o disciplină opțională pentru clasele I-IV. De asemenea, se precizează că această disciplină poate fi studiată într-un an sau doi ani școlari , timp de o oră pe săptămână.

Astfel, Năstase subliniază că se vizează „înlocuirea orelor teoretice cu activități aplicative, derulate bilunar, pe baza unor ghiduri pentru cadrele didactice, care pot fi ușor utilizate de orice profesor, cu o minimă informare prealabilă.”

Se menționează că ghidurile „sunt în curs de realizare, în parteneriat cu Poliția Română și Casa Corpului Didactic București” și că ele vor fi structurate pe „niveluri și pe tipuri de participanți la trafic, specific fiecărei vârste”.

În încheiere, se arată că Ministerul Educației Naționale „și-a propus o mai intensă monitorizare a acestui aspect, împreună cu partenerii de la Poliția Română, în special după realizarea și diseminarea ghidurilor de educație rutieră în unitățile de învățământ preuniversitar”.