Concursul se va desfăşura numai în Centrul Universitar Bucureşti. Tinerii medici vor concura pe 98 de locuri şi peste 300 de posturi. Lista completă cu locurile şi posturile scoase la concurs va fi afişată săptămânile următoare pe site-ul Ministerului Sănătăţii şi pe www.rezidenţiat.info.
Înscrierile pentru rezidenţiat se fac la direcţiile de sănătate publică, respectiv la ministerele cu reţea sanitară proprie, până în data de 29 februarie 2012. Înscrierile la rezidenţiatul pe post se vor face la direcţia de sănătate publică a judeţului pentru care doresc să concureze, până la aceeaşi dată.
Conform unui proiect de ordin aflșat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii, concursul va consta în test-grilă cu 200 de întrebări, și va avea o durată de 4 ore.
Punctajul minim de promovare va reprezenta 60% din punctajul maxim obținut la cele 200 de întrebări. Ocuparea locurilor în specialitate se va face în ordinea punctajului obţinut, în limita locurilor publicate pentru fiecare domeniu. Se va alcătui o singură clasificare pentru fiecare domeniu. Pentru rezidenţiatul pe post clasificarea se face pe fiecare judeţ în parte.