„Raportat la cadrul legal existent, accesul pacienților la tratamente Medicale în străinătate, în special al celor cu afecțiuni foarte grave sau în cazul sugarilor, pentru care orice zi de întârziere poate fi fatală, este îngreunat sau chiar inaccesibil, acest fapt impune simplificarea procedurii de trimitere la tratament în străinătate. Pe de altă parte, în activitatea comisiilor teritoriale de specialitate pot apărea disfuncționalități, din cauza concediilor, demisiilor, pensionărilor sau alte motive, a președinților sau membrilor acestora, acest lucru generând obstacole în întocmirea dosarelor pacienților și nerespectarea termenelor prevăzute de legislația în vigoare. Propunerea președinților comisiilor de specialitate teritoriale se face în prezent de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 50/2004, art.2, a lin (5). Pentru a elimina aceste situații propunem ca, în cazul nefuncționării unei comisii teritoriale de o anumită specialitate, dosarele pacienților din județele arondate centrului universitar unde funcționează respectiva comisie să fie analizate de către comisia teritorială de specialitate funcțională din alt centru universitar. Toate aceste disfuncționalități vor fi comunicate de către președintele comisiei către Ministerul Sănătății”, se arată în documentul semnat de ministrul Sănătății, Sorina Pintea.
 
Documentele integrale AICI și AICI