Potrivit Ziarului de Iași, medicii de familie încă nu şi-au cumpărat cititoare. „Nu ne-am cumpărat cititoare pentru cabinet şi încă nu ne-au venit pacienţi care să ne anunţe că au primit cardul. Deo­camdată nu ştim cum se va proceda“, a spus dr. Liliana B., medic de familie în Iaşi.

Între timp, conducerea CJAS a precizat că perioada cuprinsă între sfârşitul lunii septembrie şi până la începutul lui noiembrie va fi una de armonizare, în care pacientul va putea beneficia de îngrijiri de specialitate şi fără să prezinte cardul de sănătate.

Documentul va fi activat la cabinetul medicului de familie, asigura­tul va primi un cod PIN pe care îl va introduce de fiecare dată când va be­neficia de servicii medicale. Pe cardul de sănătate al asiguratului se va regăsi ataşat întregul istoric medical al acestuia.