Prin urmare, pacienţii vor fi nevoiţi să plătească pentru trimiteri, reţete şi consultaţii, chiar dacă aceştia plătesc contribuţia la asigurările sociale. 

Oficialii Colegiului Medicilor din România sunt supăraţi că aceştia nu au fost anunţaţi cu privire la această modificare şi au ameninţat cu proteste. 

Dacă vor avea loc proteste din cauza faptului că nu s-au respectat paşii dialogului social, pacienţii vor fi direct afectaţi. Reprezentanţii asociaţiilor pacienţilor au anunţat că deja o parte dintre pacienţi au cerut reţete medicale în avans, pentru a-şi achiziţiona medicamente până la începutul lunii iulie, cand ar trebui să intre în vigoare această modificare. 

Potrivit comunicatului publicat pe pagina oficială a Casei Naţionale de Asigurări, după aprobarea acestui contract, masurile detaliate ar fi următoarele:

 

Pentru asistenţa medicală primară:

– se reglementează acordarea gratuită a avizelor epidemiologice pentru re(intrarea) în colectivitate și a adeverinţelor medicale pentru preșcolari și elevi;

– situaţiile în care asiguraţii se pot transfera de pe o listă de pacienţi pe lista altui medic de familie mai devreme de o dată la şase luni se completează cu cazurile în care domiciliul asiguratului se schimbă dintr-o localitate în alta, asiguratul este în arest preventiv, execută o pedeapsă privativă de libertate, precum şi la încetarea stării respective;

– se elimină serviciul spirometrie dintre cele furnizate de medicii de familie, având în vedere că abilităţile necesare pentru acest serviciu intră în sfera de competenţă a medicului pneumolog.

 

Pentru asistenţa medicală ambulatorie clinică de specialitate:

– se introduc noi proceduri diagnostice (electromiograma şi evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii);

– se introduce tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale.

 

Pentru medicina dentară:

– minorilor li se vor putea acorda consultaţii decontate de CNAS o dată la şase luni, faţă de o dată la 12 luni în prezent

– se introduce un nou serviciu decontat, obturaţiadintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei;

– se redefinesc alte servicii.

 

Pentru asistenţa medicală ambulatorie paraclinică:

– se introduce printre serviciile decontate efectuarea de RMN de sâni cu sau fără substanţă de contrast;

– se renunţă la decontarea examenului fungic de urină, considerat de specialişti ca irelevant pentru patologia pacientului;

– se revizuiesc reglementările referitoare la situațiile în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între investigaţiile medicale efectuate şi cantitatea de reactivi achiziţionaţi de laboratoarele de analize medicale.

 

Pentru asistenţa medicală spitalicească:

– se introduce condiţia ca, în cazul furnizorilor de servicii de spitalizare de zi care nu au şi spitalizare continuă, să se asigure obligatoriu prezenţa unui medic de specialitate pentru un program de activitate de minim 7 ore/zi;

– pentru pacienții cărora la externarea din spital li se indică prin scrisoare medicală să revină pentru  internare, precum și pentru pacienții cu hemofilie din programul național respectiv nu va mai fi necesară prezentarea biletului de trimitere de la medicul din ambulatoriu;

– decontarea serviciilor efectuate în secţiile spitaliceşti de paliaţie se va efectua similar cu cea a serviciilor acordate în secțiile/spitalele de bolnavi cronici.

 

Pentru furnizorii de servicii de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi de transport sanitar neasistat se introduce obligativitatea prezentării, la contractare, a avizelor de utilizare sau a buletinelor de verificare periodică pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea unităților mobile de intervenție, după caz.

 

Pentru farmacii se revizuiesc reglementările referitoare la situațiile în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între cantitatea de medicamente/materiale sanitare eliberată şi cea achiziţionată.

 

Asiguraţilor li se vor putea acorda două noi proteze decontate din bugetul CNAS: proteza modulară de gambă cu manşon de silicon, precum şi proteza de deget funcţională simplă (pentru copiii cu malformaţii congenitale având vârsta peste 3 ani). În situația în care furnizorii de dispozitive medicale  nu transmit CNAS toate preţurile de vânzare cu amănuntul şi sumele de închiriere ale dispozitivelor medicale contractate, casa de asigurări de sănătate va putea denunţa unilateral contractul respectiv.

 

La ora actuală se află pe circuitul instituţional de avizare un proiect de act normativ de completare a noului Contract-Cadru, care are ca principal scop crearea fundamentului legal pentru renunţarea la raportarea bilunară/lunară/trimestrială a serviciilor efectuate de furnizori, după caz, în favoarea raportării on-line în timp real. Perioada de raportare în platforma informatică a serviciilor medicale acordate urmează să fie extinsă de la 72 de ore la 3 zile lucrătoare după data acordării serviciului respectiv, pentru evitarea problemelor create de zilele nelucrătoare/sărbătorile legale.

 

Totodată, proiectul vizează:

– optimizarea informării asiguraţilor prin introducerea obligativităţii afişării la furnizori a informaţiilor privind pachetele de servicii medicale şi a tarifelor corespunzătoare, în formatul stabilit de CNAS;

– revizuirea sancţiunilor aplicabile furnizorilor de servicii medicale;

– implementarea unui sistem de management a listelor de prioritate la nivelul asistenţei medicale paraclinice din ambulatoriu şi a asistenţei spitaliceşti, în vederea optimizării transparenței în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

– punerea în aplicare a OUG nr. 20/2016 privind creşterile salariale în sistemul sanitar.

 

Tot pe circuitul instituţional de avizare se află şi proiectul normelor de aplicare a Contractului-Cadru, în care au fost incluse mai multe propuneri ale organizaţiilor reprezentative ale furnizorilor de servicii medicale, cum ar fi, de exemplu, cea a medicilor de familie referitoare la redefinirea grupelor de vârstă pentru examinarea şi înregistrarea parametrilor de dezvoltare pentru pacienţii minori, sau cea referitoare la modificarea unor servicii medicale preventive şi profilactice.

 

Acelaşi proiect mai prevede:

– simplificarea demersurilor de obţinere a unor dispozitive medicale (saci de stomie, aparate de oxigenoterapie etc.);

– introducerea posibilităţii acordării de servicii conexe actului medical de fiziokinetoterapeuţi şi profesorii de cultură fizică medicală;

– includerea insuficienţei respiratorii severe printre afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu;

– redefinirea specialităţilor clinice care pot încheia acte adiţionale pentru efectuarea ecografiei de vase sanguine;

– redefinirea condiţiilor de vechime a aparatelor din laboratoarele de analize medicale, de radiologie – imagistică medicală şi de medicină nucleară;

– majorarea tarifelor pentru unele servicii medicale, alte majorări intenţionate aflându-se în prezent în analiza CNAS.

Te-ar putea interesa și: