Participan?ii la mar? au cerut autorit??ilor ?i membrilor comunit??ilor din România s? respecte Conven?ia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilit??i, document semnat ?i asumat de ?ara noastr?.

"Star of Hope s-a organizat pentru Mar?ul solidarit??ii, venind în sprijinul copiilor cu nevoi speciale, pentru a mediatiza nevoile lor. Ei sunt diferi?i, dar egali cu to?i ceilal?i copii. Au nevoie de sprijinul nostru, pentru integrare în comunitate", a declarat asistentul social Denisia Avasiloaie de la Funda?ia Star of Hope.

La mar? au luat parte ?i zeci de elevi de la ?colile din municipiul Boto?ani. Ac?iunea s-a desf??urat concomitent în municipiile Boto?ani, Piatra Neam?, Ia?i ?i Bârlad.