Liderii unionali au contestat decizia ministrului de a intr oduce noi reguli privind predarea Limbii române la clasele I-IV în școlile minorităților naționale. Printr-o OUG Popa a decis ca profesorii să predea Limba română, nu învățătorii. La acea vreme, politicienii maghiari spuneau că ei vor ca elevii să învețe corect limba română și asta o pot deprinde doar de la învățători, așa cum era până acum. Demisia ministrului nu-i s atisface pe liderii maghiari.

Președintele UDMR, K elemen Hunor, a declarat că așt eaptă c a Gu vernul să r emedieze situația. „În lip sa unor ar gumente pr ofesionale r aționale, artic olul din Ordonanța simplă care reglementează predarea limbii r omâne poate fi c onsiderat rezultatul unei decizii e xtrem de imprudente. Prin urmar e așteptăm ca Guvernul să soluționeze corect această problemă, în ședința de astăzi”, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor după demisia ministrului Educației. Valentin Popa a fost numit în funcție în 30 ianuarie 2018.

La bilanţul de 6 luni de activitate, Valentin Popa s-a remarcat printr-o serie de gafe, în special legate de exprimare, de acordul între subiect şi predicat. „Manualele şc olare este un subiect int ens” declar a atunci ministrul.

 

Te-ar putea interesa și: