Şeful statului a semnat decretele pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice; pentru promulgarea Legii privind scutirea de la plata unor debite provenite din pensii şi pe cel privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului.

Camerei Deputaţilor a adoptat cele trei proiecte, în urmă cu două săptămâni. La reexaminarea cerută de Traian Băsescu, deputaţii au decis să extindă la întregul personal bugetar amnistia fiscală destinată iniţial unor profesori din câteva judeţe din Harghita. Deputaţii au adoptat atunci şi amnistia pentru pensionari.

Potrivit unui amendament admis, debitele constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la data intrării în vigoare a prezentei legi, reprezentând sume încasate necuvenit cu titlul de pensie, indemnizaţia socială pentru pensionari şi indemnizaţie pentru însoţitor, nu se recuperează.

De asemenea, sumele cu titlul de pensie, indemnizaţie socială pentru pensionari şi indemnizaţie pentru însoţitor provenite din debite şi recuperate de la pensionari, începând cu 1 ianuarie 2011 şi până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se restituie eşalonat, pe o perioadă de cinci ani calendaristici, începând de la data de 1 ianuarie 2015, prin plăţi anuale egale.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, impozitul aferent debitelor scutite la plată nu se recuperează, iar scutirea de la plată a debitelor precum şi restituirea se aplică indiferent de categoria de pensie de care beneficiază sau a beneficiat pensionarul, la momentul constatării existenţei debitelor, potrivit unor amendamente admise.

În plus, parlamentarii au adoptat amnistierea mamelor. Potrivit ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Rovana Plumb, în ceea ce priveşte mamele care au beneficiat de indemnizaţii pentru creşterea copilului calculate în mod eronat, cuantumul restituirilor este de 50 milioane lei