Așadar, prevederile îi vizează pe părinții ai căror copii au vârsta de până la 12 ani, înregistrați în cadrul unei unități de învățământ și pe părinții copiilor cu dizabilități înregistrați în cadrul unei unități de învățământ.

Pentru perioada în care vor sta acasă, părinții vor primi 75% din salariul net.

Proiectul a fost adoptat în procedură de urgență în această săptămână în Parlament.

Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt arondați, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu”, prevede articolul 1 al proiectului legislativ.

Astfel, zilele libere plătite vor fi acordate la cererea unuia dintre părinți, respectiv a tutorelui legal, în privința familiilor monoparentale. Prevederile se aplică pe baza unei declarații pe propria răspundere, semnată de către ambii părinți, cu excepția familiilor monoparlamentale, depusă la angajator de către părintele care va supraveghea copilul în perioada menționată.