Evenimentul Zilei > Istoria secreta > Jurământul secret făcut de fiecare ofițer de Securitate. Document oficial. Istoria secretă
Jurământul secret făcut de fiecare ofițer de Securitate. Document oficial. Istoria secretă

Jurământul secret făcut de fiecare ofițer de Securitate. Document oficial. Istoria secretă

Cum arăta jurământul depus de un cadru al Securității? O întrebare care ascunde, la mulți, nu doar curiozitatea legitimă față de cea mai faimoasă instituție a statului comunist, ci și legenda că acest Jurământ/Angajament conținea lucruri terifiante

Îl reproducem astăzi, așa cum s-a păstrat el în arhivele preluate de CNSAS. E vorba de un înscris depus după 1971 de fiecare lucrător, printr-o decizie a conducerii, după ce structura se schimbase din nou. Jurământul schimbat precedea o măsură ce urma să fie luată de Nicolae Ceaușescu, la 9 aprilie 1972, Departamentul Securității Statului intra în subordinea Ministerului de Interne:

1971 iunie 10

Angajament-tip ce trebuia semnat de personalul Consiliului Securității Statului

Consiliul Securității Statului

Secret

Unitatea …

Angajament

Eu … (gradul, numele, prenumele), din U.M. … pe deplin conștient de răspunderea ce-mi revine în calitate de … în Consiliul Securității Statului și din aceea de cetățean al Republicii Socialiste România, cunoscând toate obligațiile ce decurg pentru mine din Constituție, din legile țării, din jurământul militar, din ordinele Comandantului Suprem al Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, din regulamentele militare, precum și din odinele și instrucțiunile președintelui Consiliului Securității Statului, îmi iau angajamentul solemn ca în orice împrejurare să-mi îndeplinesc cu devotament, cinste și demnitate, datoria de credință față de patrie și popor, luptând cu hotărâre și fermitate pentru prevenirea, descoperirea și curmarea oricăror acțiuni îndreptate împotriva securității statului.

Îmi exprim hotărârea de a consacra cauzei pe care o servesc toate cunoștințele, întreaga mea putere de muncă și pricepere, neprecupețind sângele și viața pentru îndeplinirea până la capăt a obligațiilor ce-mi revin.

Cunoscând periculozitatea deosebită pe care o prezintă acțiunile îndreptate împotriva conducătorilor de partid și de stat, pătrunderile prin forță în instituții publice, deturnările de nave și aeronave, atacurile banditești, sechestrările și răpirile de persoane, actele de diversiune în obiectivele economice și pe căile de comunicație, precum și oricare alte fapte de natură să pericliteze securitatea statului, mă consider mobilizat în orice moment, inclusiv în afara programului de lucru, fiind gata să intervin cu promptitudine pentru înlăturarea grabnică a pericolului și reținerea făptuitorilor.

Îmi dau pe deplin seama că numai acționând astfel mă pot bucura de înalta cinste și încredere de a face parte din cadrele Consiliului Securității Statului și că încălcarea acestui angajament îmi va atrage blamul și neîncrederea poporului, urmând să suport toate rigorile legilor Republicii Socialiste România.

Data 10 iunie 1971 (semnătura)

Angajamentul a fost dat în prezența (funcția, gradul, numele, prenumele și semnătura)

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7395, dosar nr. 26, nenumerotat.

Publicat in categoriile: Istoria secreta
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: