Sfântul Zaharia a fost preot la Templul din Ierusalim în timpul împăratului Cezar August. În acea vreme, în Țara Sfânta domnea Irod cel Mare, ucigașul de prunci.

Din Scriptură aflăm că în vreme ce slujea la Templul din Ierusalim, în sfântul altar i s-a arătat îngerul Gavriil care i-a vestit că Elisabeta, soția lui, îi va naște fiu, ca răspuns la rugăciunile lor. Zaharia s-a îndoit de cuvintele îngerului, pentru că atât el, cât și soția să erau înaintați în vârstă. Pentru îndoială sa, va rămâne mut până când îi va scrie numele fiului pe o tăbliță, după nașterea acestuia.

În Evanghelia de la Luca 1, 67-69, Sfântul Zaharia proroceste despre viața și activitatea lui Ioan: „Iar tu, pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te vei chema, că vei merge înaintea feței Domnului, ca să gătești căile Lui, să dai poporului Său cunoștință mântuirii întru iertarea păcatelor lor, prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, cu care ne-a cercetat pe noi Răsăritul cel de Sus, ca să lumineze pe cei care șed în întuneric și în umbră morții și să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii.“ Datorită acești prororciri, Zaharia este numărat în rândul prorocilor.

După patruzeci de zile de la uciderea lui Zaharia, Sfânta Elisabeta, mama Înainte-Mergătorului, şi-a dat sfârşitul în aceeaşi peşteră. Iar Sfântul Ioan a fost hrănit de un înger până la creşterea lui, şi l-a păzit în pustie, până la ziua arătării sale către Israel, potrivit romaniatv.net

 

Te-ar putea interesa și: