Senatul a adoptat, în luna octombrie, în calitate de Cameră decizională, Legea privind industria naţională de apărare, prin care se stabileşte că obiectivele referitoare la protejarea intereselor naţionale de apărare se realizează prin susţinerea efortului de înzestrare a instituţiilor din cadrul forţelor sistemului de apărare. 

Raportul Comisiilor de resort ale Senatului, însuşit de plen, arată că propunerea legislativă are ca obiect crearea cadrului legal privind industria naţională de apărare, reglementându-se organizarea sectorului pe domenii de activitate strategice, restructurarea şi regruparea de capacităţi, stimularea investiţiilor, creşterea competitivităţii şi diversificarea produselor specifice domeniului, precum şi participarea la activităţile industriei europene de apărare. 

Actul normativ a fost iniţiat de senatorul PSD Titus Corlăţean și deputații Ion Mocioalcă şi Niţă Constantin. 

Șeful statului a semnat și decretul pentru promulgarea Legii privind respingerea OUG nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.