Evenimentul Zilei > Actualitate > Interviu cu ințiatoarea proiectului ”Grădinițe de vacanță”. Daniela Popa, fost viceprimar la Sectorul 1: ”O primărie nu se conduce de pe Facebook!”
Interviu cu ințiatoarea proiectului ”Grădinițe de vacanță”. Daniela Popa, fost viceprimar la Sectorul 1: ”O primărie nu se conduce de pe Facebook!”

Interviu cu ințiatoarea proiectului ”Grădinițe de vacanță”. Daniela Popa, fost viceprimar la Sectorul 1: ”O primărie nu se conduce de pe Facebook!”

În cea mai recentă ședință de consiliu de la Primăria Sectorului 1 a fost dezamorsată situația burselor pentru copii de sector, dar a fost trecut și un alt proiect de maximă importanță pentru părinții și copiii din sector: grădinițele de vacanță. Evz a stat de vorbă cu inițiatoarea acestui proiect, Daniela Popa, consilier PSD, fost viceprimar la Sectorul 1..

 Reporter: Ați inițiat proiectul Grădinița de vacanță. Ne puteți detalia proiectul, dar și costurile? Doamna primar a afirmat că trebuie făcută o rectificare bugetară…

Daniela Popa: Grupul consilierilor PSD Sector1 a inițiat proiectul grădinița de vacanță, un proiect vital pentru părinții și copiii din sector. A fost aprobat în unanumitate de Consiliul Local al Sectorului 1 cu toate că Primarul Sectorului 1 a afirmat că nu sunt bani și e necesară o rectificare bugetară. Noi am identificat sursa de finanțare în capitolul 65.02 Invatamant, de unde dna primar voia să mute banii către ADP și Poliția Locala. Așadar am facut un amendament pentru rezervarea sumei de  3.576,10 mii lei pe capitolul 65.02 Învățământ, subcapitolul 65.02.50, Secțiunea cheltuieli de funcționare, pentru finanțarea proiectului educațional Grădinița de vacanță. Și proiectul poate fi pus în executare prin virare de credite, fără a mai fi necesară o rectificare bugetară. Așa cum am spus un sărăcește bugetul local al sectorului 1 prin acest proiect.

Am estimat costurile după modelul anilor precedenți, acest proiect fiind unul cu tradiție în sectorul 1, începând din anul 2016, așa cum sunt si proiectele Educație pentru viață, Educație și performanță, Pregătește-te astăzi pentru a fi primul mâine.

Consiliul local nu intervine în procesul educational, acestea sunt activități specifice unităților de învățământ și fac parte din aria extracurriculară.

Resursele umane necesare desfășurării proiectului vor fi stabilite la nivelul fiecărei unități de învățământ. Unitățile de învățământ preșcolar de pe raza Sectorului 1 vor solicita, în scris, aprobarea înscrierii unității în proiect, prin transmiterea numărului de locuri și a resurselor umane necesare desfășurării proiectului.

Bugetul estimativ al proiectului este de 3.576,10 mii lei – valoare maximă

 Sumele sunt cele din anii precedenți (80 lei pe zi), la care se adaugă salariile personalului administrativ (director, contabil, administrator – 15 lei). Sumele sunt maximale și sunt calculate per unitate de învățământ.La gradinița pentru hipoacuzici este un alt calcul dat fiind faptul că beneficiarii finali au nevoie de servicii dedicate și diferite, iar numarul acestora este mai mic, implicit împărțirea cheltuierilor se face la un număr mai mic.

Criza gunoiului: orice ar fi, cetățenii nu trebuie să sufere

Reporter: A fost rezolvată criza gunoaielor din Sectorul 1?

Daniela Popa: NU! Am mandat primarul să citească contractul cu Romprest!!!! Dna Primar minte cum respiră. Suntem în această criză a gunoiului, în această mizerie, din cauza coaliției USR-PNL-PMP. PNL și PMP au sprijinit-o pe dna primar și acum vor să se spele pe mâini și aruncă vina unii pe alții. Până acum această coaliție a demostrat că se înțelege și își respectă protocolele secrete doar atunci când își împart funcții, în rest se ceartă. Atât îi interesează – funcțiile și interesele personale, cețățenii sunt buni doar să dea like pe facebook.

Contractul cu operatorul de salubritate este în vigoare și trebuie respectat conform termenilor asumați de către cele două părți semnatare, CLS1 și RP.

Da, și administrația PSD a avut divergențe cu firma de salubritate (procese, litigii, popriri de conturi, etc), dar niciodată nu au suferit oamenii, a fost cel mai curat sector.

Conform Codului Administrativ, art 155 Primarul îndeplinește următoarele atribuții  exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii; atribuții referitoare la relația cu consiliul local; atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ- teritoriale; atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local; primarul reprezintă autoritatea publică executive. Ce nu înțelege dna Armand este că decontează reușitele/ realizările, dar și eșecurile. Conteză mult planificarea și organizarea. O administrație publică locală nu se conduce de pe facebook. A demonstrate până acum că este incapabilă să înțelegă administrația publică, duce războaie online pe care nu le mai înțelege nimeni.

Cererea de mandatare a primarului pentru discuții de negociere a termenilor din contract, oricare ar fi aceștia, nu se justifică atât timp cât la nivelul CLS1 a fost constituită o comisie mixtă de negociere din care fac parte membrii formațiunilor politice USR, PNL PMP din cadrul consiliului – deci coaliția de guvernare, inclusiv viceprimarul Păiuși.

Negocierile comisiei, desfășurate pe parcursul mai multor întâlniri (la care doamna primar a refuzat să participe),au fost prezentate în PV-urile ședințelor, iar rezultatul acestora a fost aprobat în unanimitate și transcrise în raportul final.

Doamna primar, ca șef al executivului local este obligată să pună în aplicare cele convenite de cele două părți în cadrul comisiei mixte de negociere, însă dumneaei a refuzat s-o facă, contestând rezultatul negocierilor chiar dacă nu are niciun drept să o facă.

Facturile datorate pentru serviciile prestate de către RP trebuie achitate imediat și orice nemulțumire legată de derularea contractului sau a prestației RP, trebuie soluționată pe cale legală pentru că instanța este singurul organism abilitat să dispună soluții în așa zisul ”scandal al gunoiului din sectorul 1”.

De asemenea, dacă doamna primar are indicii certe sau suspiciuni rezonabile că s-au produs fapte sau acțiuni din sfera penală, se poate adresa organelor abilitate să cerceteze și să ia măsuri în eventualele spețe semnalate.

În niciun caz nu poate bloca derularea contractului pe considerente doar de ea știute fără niciun temei legal, în mod unilateral, pe nervii și sănătatea noastră a tuturor și dacă Doamne ferește vom pierde procesele, penalitățile, amenzile le vom plati noi toți, nu primarul din pușculița ei…

Crearea acestui conflict artificial, dar probabil cu justificări subterane, a dus la crearea unei stări de pericol asupra sănătății publice și expunerea în mod voit a locuitorilor sectorului 1 la riscuri sanitare majore.

Mai mult de atât, cetățenii sunt folosiți și manipulați pe facebook în scenariul acestei vendette, cu accente grave de ilegalitate, a doamnei primar.

Justiția este una pentru toți și ea trebuie respectată fără interpretări personale și interese ascunse.

În ședința de ieri, 24 iunie, au fost introduse pe ordinea suplimentară, pe care am primit- o cu câteva ore înainte de începerea ședinței, două proiecte referitoare la acest subiect:

Verificarea modului de stabilire a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, prin luarea în calcul numai a costurilor care sunt necesare și utile prestării serviciului public – acest proiect a fost amendat de consilierii locali în sensul să fie respectate condițiile stipulate în contractul de delegare a gestiunii și legile în vigoare.

Mandatarea primarului de a negocia cu operatorul de salubritate eficientizarea activității de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice…amendat și acest proiect cu respectarea contractului de delegare a gestiunii. Praf în ochi. Cred că dna primar nici nu a înțeles ce a introdus pe ordinea de zi și nici ce s-a votat.

Primarul este mandatat de consiliu, încă de la încheierea acestui contract în 2008,  să verifice și să negocieze, aceste clauze sunt stipulate în contract, cu sprijinul aparatului de specialitate. Deci ce facem? Adăugăm în fiecare sedință de consiliu local paragrafe din contract și înlocuim câteva cuvinte cu regionalisme, sinonime și punem două semene de exclamație și ne facem că muncim?”

Bursele elevilor au fost deblocate

Rep: Ce se întâmplă cu bursele elevilor? Când vor fi acordate?

Daniela Popa: Este inadmisibil ca acest proiect, atât de important, a fost introdus pe ordinea suplimentară, întocmit în grabă și cu micșorarea/înjumătățirea burselelor. Pe lângă faptul că bursele elevilor din sectorul 1 pe primul semestru nu au fost plătite în integralitate,  sumele au fost allocate cu întărziere, trunchiate, aleatoriu, în bătaie de joc…pentru semestrul al doilea dna primar s-a găndit să le înjumătățească.

Primul aspect pe care l-am sesizat este acela că proiectul nu a fost întocmit în conformitate cu normele de tehnică legislativă, conform legii 24/2000, iar Referatul de aprobare lipsește din preambul, deci proiectul e nul de drept.

Grupul consilieriilor PSD a votat alături de consilierii PNL pentru menținerea burselor elevilor la nivelul aprobat și inițiat din semestrul 1. Pe scurt.

Am aprobat ieri un număr total de 25.017 de burse.

Bursele de performanță care se acordă elevilor care sunt premianți la olimpiadele naționale și concursuri naționale:

 • Locul I – 1000 de lei/olimpic/lună;
 • Locul II – 800 de lei/olimpic/lună;
 • Locul III – 600 de lei/olimpic/lună.

Bursele de performanță pentru elevii care se califică la loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației: 600 de lei/elev/lună.

Bursele de performanță care se acordă elevilor care au obținut rezultate la etape naționale ale concursurilor cultural-artistice și cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific:

 • Locul I – 700 de lei/elev/lună;
 • Locul II – 650 de lei/elev/lună;
 • Locul III – 600 de lei/elev/lună.

Bursele de merit se acordă astfel:

 • Medii între 8,50-8,99 – 200 de lei/elev/lună;
 • Medii între 9-9,49 – 300 de lei/elev/lună;
 • Medii între 9,50-9,99 – 400 de lei/elev/lună;
 • Media de 10 – 500 de lei/elev/lună.

Burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor organizate de către Ministerul Educației:

 • Locul I – 400 de lei/elev/lună;
 • Locul II – 350 de lei/elev/lună;
 • Locul III – 300 de lei/elev/lună.

Burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale competițiilor, concursurilor cultural-artistice:

 • Locul I – 400 de lei/elev/lună;
 • Locul II – 350 de lei/elev/lună;
 • Locul III – 300 de lei/elev/lună.

Burse de studiu în sumă de 300 de lei/lună/elev. Acestea se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

Burse de ajutor social în sumă de 350 de lei/lună/elev. Acestea se acordă pentru copiii care provin din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net pe economie și nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţa mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp. în zonele montane, precum si pentru elevii orfani sau care suferă de boli grave. Aceste burse se mai acordă și elevilor din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu.

Locuințele și familiile monoparentale

Rep: Ce alte proiecte importante au mai fost pe ordinea de zi?

Daniela Popa: Din păcate proictul de hotărâre privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persaonae  prevăzute în Legea Locuinței nr 114/1996 a fost retras de primar de pe ordinea de zi. Un proiect important care a depașit deja toate termenele legislative. Acest proiect trebuia aprobat încă din luna martie, pentru a permite desfășurarea calendarului de depunerea a dosrelor pentru atribuirea de locuințe sociale și verificarea lor în luna noiembrie. Am lăsat moștenire un raport detaiat al situației locuințelor sociale din sectorul 1. Și aveam pregătite 3 amendamente.

Referitor la criteriul „familii monoparentale”

Atâta timp cât sunt necesare două venituri pentru a asigura o locuință sau o chirie decentă pe piața liberă, familiile monoparentale ajung să întâmpine cele mai multe dificultăți în ceea ce privește locuirea. Studiile indică faptul că dezavantajele locative apar în mod pregnant în rândul gospodăriilor monoparentale, femeile fiind deseori mai dependente de locuirea socială decât bărbații. Trebuie reținut că riscul sărăciei și al excluziunii sociale este extrem de ridicat în gospodăriile monoparentale (apox. 60% dintre aceste familii se află în situații de precariat). Din analiza statistică a listei de priorități valabilă pentru anul 2019, din cele 769 de dosare, 121 aparțin unor familii monoparentale. Atragem atenția și asupra următoarelor date: în rândul familiilor monoparentale – 73 sunt familii cu un copil, 36 cu 2 copii, 7 cu 3 copii și 5 familii cu mai mult de 3 copii. De asemenea, 33 de membri ai acestor familii sunt invalizi sau au diverse dizabilități. Referitor la venituri – 12 gospodării nu realizează venituri și 104 au venitul mediu net lunat pe membru de familie mai mic decât venitul minim pe economie. Propunerea este de a majora punctajul pentru familia monoparentală de la 5 la 10 puncte.