Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul doi a fost de 150,26 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,5% faţă de primul trimestrul din 2012.

Potrivit INS, ramura "Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport" a înregistrat cea mai mare creştere a volumului de activitate, cu 6,1%, urmată de construcţii – 5,2% şi de activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii – 3,8%.

Creşteri uşoare ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în activităţile de informaţii şi comunicaţii (+1,9%), tranzacţii imobiliare (+1,3%) şi industrie (+0,5%), mai menţionează INS.

Reduceri ale volumului de activitate s-au înregistrat în administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (-1,9%), agricultură, silvicultură şi pescuit (-1,6%), intermedieri financiare şi asigurări (-0,9%) şi comerţ cu amănuntul şi ridicata; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (-0,2%).

Creşterea activităţii în diverse domenii a permis colectarea mai multor impozite. Astfel, impozitele nete pe produs au înregistrat o creştere cu 3,8%.

A crescut şi cererea internă

Din punctul de vedere al utilizării Produsului Intern Brut, în trimestrul II 2012 cererea internă a crescut cu 0,9 procente, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2011, în special ca urmare a creşterii semnificative a formării brute de capital fix, cu 15,2%., menţionează INS.

Consumul final total s-a majorat cu 1,1%, în special ca urmare a creşterii volumului cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, avansul înregistrta fiind de 1,6%. Cheltuiala pentru consumul final al administraţiilor publice s-a redus cu 1,0%.

Potrivit INS, un efect uşor pozitiv asupra PIB l-a avut evoluţia exportului net ca urmare a creşterii mai accentuate a volumului exporturilor de bunuri şi servicii (+0,7%) comparativ cu cea a volumului importurilor (+0,2%).

Creştere cu 0,8% în primul semestru

Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2012 a fost de 248,59 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,8% faţă de semestrul I 2011.

Creşterea a fost determinată, în mod semnificativ, de majorarea volumului de activitate şi, în consecinţă, a valorii adăugate brute din activităti profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+3,2%), construcţii (+3,1%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (+2,7%) şi informaţii şi comunicaţii (+1,7%).

Consumul final total s-a majorat cu 0,7% în semestrul I 2012, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, în special pe seama creşterii, cu 1,1%, a cheltuielii pentru consumul final a gospodăriilor populaţiei.

Formarea brută de capital fix a înregistrat o creştere semnificativă, cu 14,1 puncte procentuale.