Evenimentul Zilei > Social > Începe Postul Paștilor – Calendar creștin ortodox: 15 martie
Începe Postul Paștilor – Calendar creștin ortodox: 15 martie

Începe Postul Paștilor – Calendar creștin ortodox: 15 martie

De astăzi începe Postul Paștilor, cel mai lung și mai aspru post din an. El durează șase săptămâni la care se adaugă Săptămâna Patimilor.

Trebuie precizat înainte de toate că Postul nu înseamnă Dietă sau Regim. Scopul abținerii de la anumite alimente de origine animală este în primul rând unul duhovnicesc.

Prin post, se pune surdină vocii trupului, poftelor și patimilor, astfel încât sufletul se curățește și capătă mai multă libertate pentru a se concentra asupra lucrurilor duhovnicești, întorcând spatele celor lumești.

Nefiind dietă sau cură de slăbire ori de dezintoxicare, postul nu înseamnă nimic dacă nu este însoțit de rugăciune și de fapte bune.

Escaladă spre Golgota

Postul Paștilor este un urcuș, o escaladă care ne duce până la poalele Crucii, pe Golgota, și apoi la mormântul gol al lui Hristos Înviat.

Efortul ne pregătește sufletul și trupul pentru a primi și a simți în toată plenitudinea bucuria Învierii Domnului, care deschide calea spre învierea Omului.

Iată mai jos câteva cuvinte despre Post și semnificațiile lui aparținând Sfinților Părinți:

„Este necesar să postim, pentru că postul veștejește trupul și împuternicește sufletul. Cu cât omul nostru cel din afară slăbește, cu atât cel dinăuntru se înnoiește. Și ușurința de un ceas a necazului ne pregătește nouă mulțimea slavei celei veșnice în ceruri.” (Sfântul Teodor Studitul)

Nu mâncăm carne, dar mâncăm suflete

„Când postim, nu ajunge să ne abținem de la diferitele mâncăruri, ci trebuie să postim și sufletește. Există primejdia ca ținând posturile rânduite de Biserică să nu avem nici un folos. Din ce cauză? Pentru că ne ținem departe de mâncăruri, dar nu ne ținem departe de păcat; nu mâncăm carne, dar mâncăm sufletele celor săraci; nu ne îmbătăm cu vin, dar ne îmbătăm cu pofte trupești, petrecem ziua în post, dar ne uităm la lucruri rușinoase. În felul acesta pierdem folosul postului. De aceea, postul de mâncare trebuie însoțit de îndepărtarea de orice păcat, de rugăciune și de luptă duhovnicească.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)

„Adevăratul post constă nu numai în istovirea trupului, ci și în a da celui flămând bucata pe care ai vrea tu însuți să o mănânci.” (Sfântul Serafim de Sarov)

„Cine mănâncă și nu poate să postească, acela să împartă milostenie cu prisosință și să facă rugăciuni stăruitoare, să dovedească râvnă evlavioasă pentru ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, fiincă la aceasta nu se stingherește nicidecum slăbiciunea sufletească. Să se împace cu dușmanii, să alunge din sufletul său orice ținere de minte a răului. Îndeplinind aceasta, el va săvârși adevăratul post, așa cum îl cere de la noi Domnul.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Doctorul sufletelor

„Postul este ca un doctor al sufletelor noastre: unui creștin îi smerește trupul, altuia îi stăpânește mânia, de la altul alungă somnul, pe altul îl trezește spre o cât mai mare binefacere; unuia îi curățește mintea și o eliberează de cugetele rele, altuia îi leagă limba nestăpânită, prin frica lui Dumnezeu, ca și cu un frâu și o stăpânește, nemaiîngăduindu-i să rostească cuvinte netrebnice și urâte; altuia îi oprește ochii ca să privească încolo și încoace și să fie iscoditori asupra a ceea ce face unul și altul. Postul și rugăciunea pe oricine îl predispun să fie cu luare aminte asupra lui însuși.” (Sfântul Simeon Noul Teolog)

„Omule, vrei să trăiești mult? Postește mult! Postul este maica sănătății și lungimea vieții.” (Sfântul Vasile cel Mare).

„Cine unește postul duhovnicesc cu cel trupesc ajunge icoană a toată filosofia.” (Sfântul Isidor Pelusiotul)

„Cât de ușor îți este să ții dietă de dragul siluetei! Și cât de greu este să ții post pentru că așa spune Biserica noastră!” (Maica Gavrilia Papaiannis)

Pericolul postului greșit

„Postul, dacă nu este făcut cu dreaptă socoteală ca să fie într-adevăr de folos, neunit cu bunătatea inimii, cu paza gurii, cu abținerea de a osândi pe altul – lucru foarte vinovat înaintea lui Dumnezeu – nu folosește, ba chiar vatămă. Poți să te usuci de foame, dar dacă ai răutate împotriva aproapelui tău și-l vorbești de rău când el nu este de față, zadarnic își este postul.” (Părintele Sofian Boghiu)

„Războiul trupesc se retrage cu postul, privegherea, rugăciunea, dar numai atunci când nu este mândrie.” (Sfântul Paisie Aghioritul)

„Ce este postul? Postul nu stă atât în înfrânarea de la mâncare, cât în înfrânarea de la gânduri necurate – să postim de gânduri!” (Părintele Tadei de la Vitovnița)

„Rugăciunea este respirația sufletului, iar postul este apa care stinge văpaia patimilor.” (Părintele Arsenie Boca)

„În post, slăbim trupește, dar ne întărim sufletește.” (Sfântul Vasile cel Mare)

„Milostenia și postul sunt aripile rugăciunii. Rugăciunea noastră niciodată nu zboară mai repede la Dumnezeu ca atunci când e ajutată de milostenie și post.” (Părintele Cleopa Ilie)