Evenimentul Zilei > Social > Încep cazările în caminele Universităţii din Bucureşti
Încep cazările în caminele Universităţii din Bucureşti

Încep cazările în caminele Universităţii din Bucureşti

Peste 5.000 de locuri le sunt oferite studenţilor de la Universitatea din Bucureşti, în acest an universitar.

Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţia studenţilor pentru anul universitar 2011-2012 un număr de 5.354 de locuri în căminele proprii, distribuţia acestora urmând a se face de către facultăţi, ţinând cont de principiul proporţionalităţii, în funcţie de numărul de studenţi înscrişi finanţaţi de la buget.

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei de învăţământ superior, cazările pentru anul universitar 2011-2012 se vor face în intervalul 27 septembrie – 4 octombrie.

Fiecare conducere de facultate stabileşte mediile cu care se pot obţine locuri în cămine

Conform metodologiei, repartizarea locurilor în cămine se face proporţional cu numărul studenţilor din fiecare an de studiu de către o comisie pe facultate, coordonată de prodecanul cu probleme studenţeşti.

Comisia va avea în vedere performanţele profesionale şi situaţia socială sau materială a studentului.

Media minimă pentru a obţine un loc de cazare din partea facultăţii este stabilită de consiliul facultăţii la propunerea comisiei, care trebuie obţinută până la sfârşitul sesiunii de toamnă.

UB precizează că pentru studenţii etnici români situaţiile se vor examina cu atenţie, cererile putând fi respinse numai în cazul unor situaţii profesionale extrem de slabe.

Cadrele didactice tinere pot obţine locuri în cămine, în limita celor disponibile

„La criteriul social se încadrează studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, cei proveniţi din centre de plasament sau din plasament familial, precum şi studenţii cu situaţii sociale dificile. Principiul continuităţii se aplică în sensul menţinerii locului de cazare din anul precedent. Categoriile de persoane care pot fi cazate: studenţi români din cele trei cicluri de studiu (licenţă, master, doctorat) şi studenţi de etnie română, bursieri ai statului român pentru care Universitatea din Bucureşti s-a angajat să asigure cazare. În limita locurilor rămase, comisia de cazare mai poate aproba cazarea cadrelor didactice tinere", precizează reprezentanţii UB.

Tariful de cazare lunar este stabilit de către serviciul social, în funcţie de costurile legate de acoperirea utilităţilor, de salarizare a personalului, de întreţinere şi reparaţii curente ce revin pentru un loc de cazare, diferenţiat pe grad de confort şi subvenţia acordată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Lista locurilor în cămine

  • complexul Grozăveşti are o capacitate de cazare de 2.016 locuri în căminele A, B, C, D şi 284 de locuri în căminul A1,
  • complexul "Mihail Kogălniceanu" are o capacitate de cazare de 614 locuri,
  • căminul "Poligrafia" – 244 locuri,
  • Căminul "Th. Pallady" I – 218 locuri,
  • căminul "Th. Pallady" II – 194 locuri,
  • căminul "Stoian Militaru" – 471 locuri,
  • căminul "Fundeni" – 204 locuri,
  • căminul "Panduri" – 221 locuri,
  • complexul "Măgurele" – 644 locuri,
  • căminul "Leu" – 244 locuri.
Publicat in categoriile: Social
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: