Sunt propuse modificări la Codurile penale care vor fi concepute și elaborate de o echipă de specialiști coordonată de Ministerul Justiției. La lucrări ar urma să participe, în calitate de membri, reprezentanții CSM, ai organizațiilor de magistrați sau ai celor cu profesii juridice. Proiectele de acte normative vor fi supuse dezbaterii societății civile și a profesioniștilor din domeniul juridic, precum și avizării Comisiei de la Veneția.

În programul prezentat de liberali, la măsuri pe termen scurt, se vorbește despre înființarea a două grupuri de lucru care să lucreze la modificarea Legilor Justiției și a Codurilor Penale. Din aceste structuri vor face parte reprezentanți ai Ministerului Justiției, ai CSM, ai asociațiilor de magistrați, ai societății civile, facultăților de drept etc. , care să analizeze și să evalueze impactul modificărilor.

De asemenea, documentul face trimitere și la strategia de luptă împotriva corupției, autorii considerând că prevenția la nivelul instituțiilor publice va trebui să joace un rol important. Guvernul Orban 2 – al cărui țel este să pice – își propune să susțină activitatea DNA, alocându-i suficiente resurse financiare, logistice și umane, în vederea atingerii obiectivelor propuse.