Astfel, bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale a fost suplimentat cu 43.236.000 de lei din Fondul de rezervă al Guvernului pentru anul 2018.

Banii vor fi folosiți pentru plata pensiilor, ajutoarelor de bătrânețe, precum și pentru achitarea comisionului poștal aferent drepturilor de asigurări și asistență socială. În acest sens, au fost aprobate două Hotărâri de Guvern.

”S-au înregistrat cheltuieli mai mari decât cele estimate inițial din cauza faptului că au fost introduse în plată dosare noi de pensionare în număr mai mare decât s-a anticipat, dar și din cauza creșterii cu 10% a cheltuielilor pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat la domiciliul beneficiarilor, ca urmare a majorării la 1,1%  a comisionului poștal, conform prevederilor  art. 8 din OUG nr. 102/2018”, a explicat ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budăi.

Astfel, din totalul de 43.236.000 lei:

– 42.566.000 de lei sunt necesari pentru plata pensiilor și ajutoarelor de bătrânețe și pentru achitarea comisionului poștal aferent, majorat la 1,1 % conform prevederilor art. 8 din OUG nr. 102/2018, astfel că bugetul ministerului va fi suplimentat cu această sumă la Capitolul 56.01 "Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației", titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alin. 51.01.07 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat”. Posibilitatea utilizării sumelor din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat este stipulată de OUG nr.102/2018 privind rectificarea bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 2018.

– suma de 670.000 de lei este prevăzută pentru achitarea comisionului aplicat pensiilor, ajutoarelor și indemnizațiilor plătite din bugetul de stat (460.000 lei), dar și pentru cel aplicat pentru plata beneficiilor de asistență socială (210.000 lei), Capitolul 68.01 “Asigurări și asistență socială”, titlul 20 „Bunuri și servicii” din bugetul MMJS urmând să fie majorat în acest sens.