Potrivit prevederilor hotărârii, au acces la locuinţele sociale construite prin acest program, în vederea închirierii, familiile şi, după caz, gospodăriile din comunităţile de romi cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.

Locuinţele vor fi construite în cele opt regiuni de dezvoltare ale României, pe suprafeţe stabilite de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în urma propunerilor primite de la Agenţia Naţională pentru Romi şi de la autorităţile administraţiei publice locale.

Sursa: Agerpres