Grupele cu program prelungit. Documentele necesare pentru scutirea integrală a taxei

Grupele cu program prelungit. Documentele necesare pentru scutirea integrală a taxei Sursa foto: Arhiva EVZ

Doar 20 % din numărul total de elevi din familiile vulnerabile, înscriși în clasa/grupa cu program prelungit în școlile din municipiul Chișinău, beneficiază de scutire integrală de taxa pentru serviciile prestate.

Grupele cu program prelungit vor continua să funcționeze în școlile din Chișinău, însă primăria condusă de Ion Ceban alocă bani doar pentru 20% din copii care privin din familii cu venituri mici. În total, aproape 39.000 de elevi sunt înscriși în clasele primare, în municipiul Chișinău.

La sfârșitul anului trecut, grupele cu program prelungit, finanțate din bugetul Primăriei Chișinău, erau frecventate de circa 30.000 de elevi.Lunar, părinții trebuie să plătească 360 de lei pentru activitatea programului prelungit de 3 ore și 690 de lei pentru programul prelungit de 6 ore.

Grupele cu program prelungit. Ce trebuie să facă familiile cu venituri mici

Direcţia Generală Educaţie, Tineret și Sport (DGETS) a anunțat ce trebuie să facă părinții cu venituri mici pentru a beneficia de plata integrală a costurilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

„În conformitate cu Regulamentul provizoriu privind organizarea și funcționarea claselor/grupelor cu program prelungit în instituțiile de învățământ primar și secundar (ciclul I și II) din municipiul Chișinău, DGETS aduce în atenția comunității educaționale și civile faptul că 20 la sută din numărul total de elevi din familiile socialmente vulnerabile înscriși în clasa/grupa cu program prelungit beneficiază de scutire integrală de taxa pentru serviciile prestate, inclusiv plata pentru alimentație, conform prevederilor Dispoziției nr. 663-d din 29.12.2023 cu privire la aplicarea bugetului municipal Chișinău provizoriu pe anul 2024”, a anunțat DGETS.

carti

Pentru a beneficia de clasa/grupa cu program prelungit cu scutire integrală de taxă pentru serviciile prestate, copilul trebuie să facă parte dintr-o „familie defavorizată” (familie socialmente vulnerabilă aflată în situație care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc.):

-Familii cu mulți copii (cu 3 și mai mulți copii); -Familii monoparentale; -Familii în care unul din părinți este cu grad de dizabilitate; -Familii care au statut de tutore/curatelă (cu părinți decedați, lipsiți de drepturi părintești, inapți de muncă, neangajați în câmpul muncii).

Dreptul elevului de a beneficia de clasa/grupa cu program prelungit cu scutire integrală de taxă se stabilește în temeiul dosarului prezentat la instituția educațională, care justifică starea socială, precum și veridicitatea circumstanțelor expuse în cerere.

La cererea părintelui depusă la instituție trebuie să fie anexate următoarele acte justificative:

Părinți

Sursa foto: Arhiva EVZ

-Actul de identitate al solicitantului; -Certificatul privind componența familiei; -Adeverința de naștere a copilului -Actul ce confirmă gradul de dizabilitate; -Decizia de instituire a tutelei/curatelei; -Certificatul de deces; -Certificatul de divorț; -Certificatul care atestă plata pensiei alimentare; -Certificatul de salariu; -Certificatul de șomer; -Alte documente ce identifică persoane (familia) solicitantă; -Acordul solicitantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

Cererea și setul de acte vor fi examinate de către Comisia pentru protecția drepturilor copilului și va fi înaintată spre aprobare către Consiliul profesoral. Consiliul profesoral din instituția de învățământ va aproba lista nominală a potențialilor beneficiari și ulterior le vor prezenta DGETS.