În ciuda afirmațiilor protestatarilor extremiști de la mișcarea Extinction Rebellion, cum că „ne confruntăm cu o urgență globală fără precedent”, „o situație de viață și de moarte a propriei noastre existențe”, sau ale tinerilor neinformați ca Greta Thunberg, care consideră că civilizația industrială „a jefuit-o” de viitorul ei, din foarte multe puncte de vedere secolul XXI a fost până acum cel mai bun din istorie.

Ziaristul științific englez și doctorul în filosofie Matt Ridley scrie în revista londoneză Spectator că a doua decadă a secolului XXI a fost cea mai benefică perioadă înregistrată vreodată, din punct de vedere al nivelului de trai, în ciuda presupusei încălziri climatice.

Ridley subliniază că atunci când s-a născut, în 1958, 60% din populația lumii trăia în sărăcie, dar în cursul celui de-al doilea deceniu al secolului XXI, această cifră a scăzut pentru prima dată sub 10%.

Ridley mai notează și că „inechitatea mondială a scăzut, în timp ce Africa și Asia cunosc o creștere economică mai rapidă decât Europa și America de Nord; mortalitatea infantilă a căzut la niveluri minime record; foametea practic a dispărut; paludismul, poliomielita și bolile cardiace sunt în declin.

„Devenim mai sustenabili, inclusiv în felul în care folosim planeta”, continup Ridley, explicând că folosim din ce în ce mai puține materii prime și resurse pentru a produce bunurile și serviciile pe care le consumăm.

Din punct de vedere istoric, nu există nici o corelație între cantitatea de dioxid de carbon din atomosferă și temperatura Pământului, însă cercetările dovedesc o legătură directă între avuția unei țări și nivelul de trai al populației.

Oamenii din societățile mai bogate sunt în general mai bogați, trăiesc mai mult, înregistrează o mortalitate infantilă mai mică și se confruntă cu mai puține inechități.

Populațiile țărilor mai bogate sunt în general mai bine educate, se adaptează ori anticipează mai ușor evenimentele, și răspund mai bine dezastrelor naturale decât populațiile din țările mai sărace.

Iar piatra unghiulară pentru creșterea prosperității și scăderea penuriei la nivel planetar în secolul XX și începutul secolului XXI au fost dezvoltarea și utilizarea combustibililor fosili.

CONTINUAREA ARTICOLULUI IN PAGINA URMATOARE