Potrivit DNA, Dan Laurenţiu Ciurel este acuzat că, în calitate de director la Direcţia Investiţii şi ulterior director general şi ordonator de credite al CE Rovinari, a încheiat cu SCA ‘Şova şi Asociaţii’ (reprezentată de Dan Şova), în data de 21 martie 2007, un contract de asistenţă juridică, cu nr. 10319/21.03.2007, ce avea ca obiect consultanţă juridică pentru încheierea contractelor de finanţare şi execuţie a instalaţiilor de desulfurare aferente grupurilor energetice nr. 3 şi 6 Rovinari, "precum şi orice alte servicii de asistenta juridică solicitate de CE Rovinari în mai multe domenii". Perioada contractuală a fost delimitată până la sfârşitul anului 2007, iar valoarea estimată a contractului a fost de 280.000 lei, fiind atribuit în urma unei selecţii de oferte, se arată în ordonanţa DNA prin care s-a dispus începerea urmăririi penale.

Acte adiţionale

Procurorii susţin că, acest contract de asistenţă juridică a fost modificat apoi cu trei acte adiţionale, prin care s-a suplimentat valoarea acordului cu 200.000 lei, 711.240 lei, respectiv 310.000 lei, prin încălcarea disp. art. 2, art. 23, art. 35 – 38 şi art. 56 din OUG 34/2006 şi art. 5 din OG 119/1999 în legătură cu buna gestiune financiară, contracte în urma cărora SCA "Şova şi Asociaţii" a reprezentat CE Rovinari în litigii de drept comun, străine serviciului de asistenţă juridică în cadrul proiectului de desulfurare în virtutea căruia au fost încheiate, conduită care a prejudiciat CE Rovinari cu suma de aproximativ un milion lei prin diminuarea sumelor alocate fondului de investiţii, proporţional cu sumele plătite nelegal şi corelativ obţinerii de foloase necuvenite de către SCA "Şova şi Asociaţii".

Contract suspect

Potrivit Agerpres, procurorii DNA îl mai acuză pe Dan Laurenţiu Ciurel că, în calitate de director general şi ordonator de credite al CE Rovinari, a încheiat în data de 14 februarie 2008, contractul de asistenţă juridică nr. 165/14.02.2008 (cu privire la litigiul CE Rovinari vs. Societatea Comercială pentru Închiderea şi Conservarea Minelor SA – ICM), prin încălcarea dispoziţiilor art. 5 din OG 119/1999 privind buna gestiune financiară, cu SCA ‘Şova şi Asociaţii’, contract în urma căruia CE Rovinari a fost prejudiciat cu suma de 1.071.336 lei (din care 977.463,88 lei comision de succes), corelativ obţinerii unui folos necuvenit în acelaşi cuantum de către SCA "Şova şi Asociaţii".

Decizii unilaterale

În plus, Dan Laurenţiu Ciurel mai este acuzat că, în calitate de director general al CE Rovinari, în data de 19 februarie 2007, prin încălcarea dispoziţiilor art. 20 punctul B alin. 2 lit. g din anexa nr. 1 din HG 103/2004 în legătură cu atribuţiilor conferite de statul CE Rovinari, fără a avea mandat special din partea AGA sau Consiliului de Administraţie şi prin nerespectarea dispoziţiilor date în sarcina directorului general prin ordinul ministrului MEC nr. 481/24.08.2005 emis în aplicarea legii 243/2005, a încheiat cu ICM prin lichidator BNP Consult, tranzacţia privind obiectul dosarului nr. 12454/95/2007 al Tribunalului Gorj, tranzacţie prin care CER se obliga să achite către ICM suma totală de 82.139.822 lei în termen de cinci ani, "conduită infracţională în urma căreia CER a fost prejudiciat prin diminuarea sumelor alocate fondului de investiţii, proporţional cu sumele plătite nelegal în cuantum de 82.139.822 lei, corelativ obţinerii unui folos necuvenit de către lichidatorul judiciar Rovigo SPRL în cuantum de 0,98 % din sumele plătite".