În formă brută (neajustată), faţă de aceleaşi perioade de comparaţie, variaţia costului orar al forţei de muncă a diferit nesemnificativ faţă de forma ajustată (3,48%, respectiv 10,02%).

În trimestrul al treilea al acestui an, comparativ cu trimestrul al doilea din 2011, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a avut o creştere mai accentuată în învăţământ (16,65%), industria extractivă (10,55%) şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (6,48%). Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în alte activităţi de servicii (-1,51%), intermedieri financiare şi asigurări, respectiv informaţii şi comunicaţii (-1,01%).
Motivele creşterii costului

Creşterea accentuată a costului orar al forţei de muncă în învăţământ a fost determinată de diminuarea timpului efectiv lucrat faţă de trimestrul precedent (-20,5%), fenomen caracteristic acestei activităţi în trimestrul al III-lea al fiecărui an, cauzat de vacanţa şcolară.

În industria extractivă creşterea costului orar al forţei de muncă a fost determinată atât de diminuarea timpului efectiv lucrat faţă de trimestrul precedent (-5,2%) ca urmare a concediilor de odihnă, cât şi de creşterea cheltuielilor directe ca urmare a acordării de prime ocazionale (inclusiv prime de vacanţă şi pentru "ziua petrolistului").

În activităţile de producţie şi furnizare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, administraţie publică şi sănătate şi asistenţă socială creşterea costului orar al forţei de muncă a fost determinată în principal de diminuarea timpului efectiv lucrat faţă de trimestrul precedent (între 6,0% şi 7,3%), ca urmare a concediilor de odihnă.

În trimestrul III 2011, creşterea faţă de trimestrul anterior (pentru indicii în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a componentei privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 3,54%, iar pentru cea privind cheltuielile indirecte (non-salariale) de 3,60%. Creşterile înregistrate de cele două componente – pentru indicii în formă brută (neajustată) – au fost de 3,46% şi respectiv 3,53%.