Evenimentul Zilei > Actualitate > Fiscali?tii cer anularea marii „facilit??i”: Sc?pa?i-ne de TVA la încasare!
Fiscali?tii cer anularea marii „facilit??i”: Sc?pa?i-ne de TVA la încasare!

Fiscali?tii cer anularea marii „facilit??i”: Sc?pa?i-ne de TVA la încasare!

Autorit??ile trebuie s? abroge sistemul pl??ii TVA la încasare, ale c?rui norme de aplicare au fost aprobate de guvern la începutul lunii noiembrie ?i care ar trebui s? intre în vigoare la 1 ianuarie 2013, a cerut Asocia?ia pentru Reformarea Sistemului de Impozite ?i Taxe (ARSIT).

Introdus? de Guvern ca o mare facilitate fiscal?, noua prevedere nu face decât s? încurce lucrurile. Beneficiile sunt mici, iar costurile implement?riidestul de mari.

"ARSIT a transmis deja Ministerului Finan?elor Publice o scrisoare prin care aten?ioneaz? asupra faptului c? acest sistem, prin modul în care a fost implementat, nu respect? principiile de neutralitate ?i nu aduce reduceri semnificative de costuri pentru agen?ii economici. Mai mult, ARSIT a men?ionat în aceast? scrisoare c?, pentru a reprezenta o facilitate, sistemul trebuia s? fie op?ional, l?sat la libera alegere a contribuabilului ?i nu impus", se men?ioneaz? în comunicatul Asocia?iei.

Problemele noii prevederi

Asocia?ia î?i sus?ine pozi?ia prin câteva argumente, cum ar fi acela c? nu exist? un studiu de impact al m?surii ?i c? acesta nu este un sistem real de plat? a taxei la încasarea facturii.

"Sistemul nu este un sistem real de TVA la încasare (întrucât dac? factura nu s-a încasat în 90 de zile, TVA tot trebuie colectat ?i apoi virat la stat) ?i nu respect? principiile de neutralitate a TVA. Astfel, pentru contribuabilii mici are loc, practic, doar o amânare cu numai 90 de zile a momentului colect?rii TVA la vânz?ri, dar ?i o amânare a dreptului de deducere a TVA aferent achizi?iilor pân? la plat?", se men?ioneaz? în comunicat.

În plus, men?ioneaz? ARSIT, pentru contribuabilii mari are loc doar o amânare a dreptului de deducere al TVA aferent? achizi?iilor pân? la plat? conform directivei europene.

Costuri administrative prea mari

ARSIT vine ?i cu o serie de argumente potrivit c?rora costurile de implementare a m?surii sunt prea mari. Iat? în ce constau acestea: adaptare softuri, eviden?a facturilor de achizi?ii trebuie f?cut? pe tip de furnizor (aplic?/nu aplic?) ?i în cadrul furnizorului pe tip de opera?iuni (cu TVA la încasare/f?r? TVA la încasare), în cadrul opera?iunilor pe tip de încasare (cash/banc?), eviden?a facturilor de vânz?ri trebuie f?cut? pe tip de beneficiari: persoane juridice vs persoane fizice, persoane afiliate vs persoane neafiliate etc.

Totodat?, men?ioneaz? ARSIT, fiecare furnizor va trebui verificat (la fiecare factur?) ?i în Registrul persoanelor care aplic? TVA la încasare. Pân? acum deja fiecare furnizor trebuia verificat în Registrul contribuabililor inactivi ?i Registrul persoanelor înregistrate in scop de TVA.

În plus, remarc? asocia?ia, în cazul încas?rilor în numerar prevederile sunt confuze ?i contradictorii. "De exemplu: dac? o factur? se încaseaz? 50% în numerar ?i 50% prin banc? se va scrie pe ea TVA la încasare sau nu?".

"Plata TVA-ului la încasare nu este un «cadou» al statului c?tre contribuabili. Ceea ce pl?tesc unii contribuabili mai târziu primesc al?i contribuabili, corespunz?tor, mai târziu. Aceast? m?sur? induce îns? o mare birocra?ie (implicit costuri suplimentare) în activitatea tuturor contribuabililor ?i o periculoas? distorsiune competitiv? între companii", a declarat Octavian Radu, membru fondator ?i pre?edinte ARSIT.