Cecul de inovare are o valoare maximă de 45.000 de lei nerambursabilă și este utilizat de beneficiar – IMM pentru a achita maxim 90% din valoarea totală a serviciilor prestate de către furnizorul de servicii – organizația de cercetare.

Cecurile asigură sprijin pentru facilitarea achiziționării de servicii de cercetare-dezvoltare și inovare de la organizații publice de cercetare.

Cheltuielile eligibile pentru schema de ajutor de stat sunt:
– Cheltuieli directe: cheltuieli de personal pentru membrii echipei, angajați ai furnizorului de servicii, cheltuieli privind stocurile și cheltuielile cu serviciile executate de terți, nu mai mult de 10% din valoarea cecului de inovare;

–  Cheltuieli indirecte (maxim 10% din cheltuieli directe).

Ajutorul se va acorda începând cu trimestrul IV al anului 2016 și până în 2018, având un buget total de 20,25 milioane lei. Pentru anul 2016 sunt prevăzute 6,75 milioane de lei. Numărul estimat de beneficiari este de 450 pe întreaga durată de valabilitate a schemei de minimis.