Primarul localit??ii, Constantin Pârjol sus?ine c? so?ii Mariana ?i Alexandru Bucur au cheltuit în doar câteva zile cei 5.000 de lei pe care i-au primit de la Becali, dup? care au fost nevoi?i s? se descurce cum au putut.
"Dup? ce a plecat domnul Becali ?i le-a l?sat bani, pe lâng? lucrurile pe care le-a adus aici pentru ei, toat? ziua îi vedeam numai cu taxiul. Se duceau la Motru, la 20 de kilometri, pentru un pachet de biscui?i ?i ce î?i mai luau ei, dar oricum d?deau mai mult pe taxi decât pe ce cump?rau de acolo, de?i avem magazine ?i în comun?. Nu au mi?cat un pai. S-au plimbat cu taxiul ?i atât. Îi a?tept de atunci s? le dau câteva ?igle pe care s? le pun? pe cas? c? o s? plou? pe ei la iarn?. Alexandru mi-a tot zis c? o s? vin?, dar nu a mai ajuns. E o creang? pe care am t?iat-o eu atunci la poart? ca s? poat? intra domnul Becali ?i unde am l?sat-o eu pe jos acolo este ?i acum. Poate o s-o ia vântul, c? ei nu cred c? se vor atinge de ea s-o mute", afirm? primarul.
El mai sus?ine c? ?i Prim?ria V?giule?ti le-a oferit anul trecut so?ilor Bucur o cas? în care s? stea pe timpul iernii, îns? locuin?a ar fi fost distrus? de cei doi, ambii ajungând ulterior s? doarm? sub cerul liber împreun? cu copilul pe care l-au f?cut dup? ce i-au dat pe ceilal?i ?ase în grija statului.
În 24 octombrie, europarlamentarul Gigi Becali a venit cu un elicopter în comuna gorjean?  V?giule?ti pentru a cump?ra o cas? pentru un localnic, Alexandru Bucur, tat?l a ?apte copii, ?ase dintre ei aflându-se într-un orfelinat din Târgu C?rbune?ti. Becali spunea atunci c? s-a hot?rât s? ajute familia Bucur dup? ce a v?zut povestea acesteia la televizor, sus?inând c? i-a fost team? c? dac? nu va face nimic la Judecata de Apoi va fi pedepsit de Dumnezeu.
Gigi Becali a fost primit cu pâine ?i sare dup? ce a coborât din elicopter, el mergând apoi la casa pe care a cump?rat-o cu 45.000 de lei.
Europarlamentarul a venit ?i cu un microbuz plin cu obiecte electrocasnice, respectiv o plasm? TV, un frigider, o ma?in? de sp?lat, dar ?i mese, paturi, linguri ?i chiar pahare de cristal. Localnicii spuneau atunci c? oricine altcineva din sat ar fi meritat banii, numai so?ii Bucur nu, mai ales c?, în trecut, ei ?i Prim?ria V?giule?ti i-au ajutat cu bunuri ?i chiar cu o cas? pe care au distrus-o, o parte din bunuri fiind vândute pe b?utur?.