Evenimentul ZileiSocialFacilități pentru persoanele cu dizabilități. Statul decontează și deplasările cu autoturismul

Facilități pentru persoanele cu dizabilități. Statul decontează și deplasările cu autoturismul

Facilități pentru persoanele cu dizabilități. Statul decontează și deplasările cu autoturismul
Persoanele cu dizabilități și reprezentanții lor legali pot decide de acum înainte dacă vor folosi mașina proprie pentru deplasări, caz în care beneficiază de un decont, sau dacă optează pentru bilete gratuite.

Guvernul a aprobat, prin hotărîre, Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit pentru persoane cu handicap, precum și pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), de prevederile acestui act normativ vor beneficia următoarele categorii de persoane:

persoanele cu handicap;

reprezentanții legali ai acestora;

părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.

Toți aceștia vor beneficia de gratuitate la transportul interurban sau, în cazul în care vor prefera să se deplaseze cu autoturismul personal, de decontarea contravalorii carburantului necesar. Noua procedură de decontare a cheltuielilro de transport vor intra în vigoare în cursul lunii ianuarie, iar decontarea efectivă a sumelor se va face în maximum 60 de zile.

Conform sursei citate mai sus, în cazul în care se va opta pentru decontarea costurilor cu carburantul, nu va mai primi și biletele de transport interurban. Pe cale de consecință, dacă cineva optează pentru acordarea de bilete gratuite pe transportul interurban, nu va mai putea solicita și decontarea carburantului.

Procedura de decontare

Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pentru o perioadă de 12 luni, cuprinsă în perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap. Pentru a beneficia de decontarea carburantului, trebuie completată o cerere după un model care poate fi găsit pe site-ul http://andpdca.gov.ro.

Documentul este completat de însoțitorul persoanei cu handicap care poate fi orice persoană care o însoțește și asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării. Cererea de decont trebuie să cuprindă o declarație pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul a avut loc în interesul persoanei cu handicap și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cererea de decontare se depune la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei și este însoțită de bonul/bonurile fiscale de carburant, emise de societăţile de distribuţie a produselor petroliere. Pe parcursul unui an pot fi decontate 24 călătorii pentru persoana cu handicap grav și 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat.

Suma aferentă carburantului pentru care se face decontul se calculează de către structura de specialitate din cadrul direcției generale de asistență socială, pe baza tarifelor legitimațiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul, prevăzute în convenția privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul, aprobată prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor

În cazul în care limitele prevăzute de lege cu privire la numărul de călătorii sau la suma maximă decontabilă sunt atinse, persoana cu handicap nu mai poate solicita decontarea carburantului până la sfârșitul anului.

 

Modelele de cerere de decontare a cheltuielilor cu carburantul pot fi  descărcate: anexe-transport


Accesează: