OUG adoptată joi modifică acte normative din mai multe domenii, printre care Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi a aprobării Programului ‘Construcţia de locuinţe cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat’, a precizat Guvernul, printr-un comunicat de presă.
Astfel, statul va putea răspunde numărului mare de cereri de locuinţe pentru închiriere existente la nivel naţional, în condiţiile în care fondurile publice sunt insuficiente, dezvoltându-se în acelaşi timp fondul de locuinţe destinate închirierii care aparţin domeniului public al statului.
Terenurile destinate construirii acestor locuinţe aparţin domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale şi vor fi transferate în folosinţa gratuită a ANL pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor realizate prin acest program. În program vor putea fi preluate şi construcţiile nefinalizate, aflate în diferite stadii de execuţie, pentru includerea lor în circuitul public.
Implementarea şi derularea programului se realizează prin încheierea contractelor de concesiune lucrări publice.
În acest sens, ANL răspunde de îndeplinirea tuturor etapelor necesare demarării procedurii de achiziţie publică şi atribuirea contractului de concesiune, durata unui astfel de contract fiind, în general, de circa 20 de ani.
Contractul de concesiune lucrări publice se atribuie conform prevederilor legale în vigoare. În cadrul contractului de concesiune, finanţarea obiectivului de investiţie se asigură de către investitorii privaţi.
Aceştia urmează a primi, în contrapartida locuinţelor realizate, o cotă-parte din chiriile încasate, însoţită de plăţi unitare periodice, care urmează a fi rambursate, de către ANL, din surse de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. Locuinţele vor fi exploatate de către agenţii economici, conform contractelor de concesiune încheiate.
Repartiţia locuinţelor se va face la nivel local, contractele de închiriere urmând a fi încheiate de către ANL. Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii, iar criteriile de ierarhizare a cererilor sunt cele folosite şi în prezent în programul ANL de construcţie de locuinţe pentru tineri. Chiria practicată pentru locuinţe va fi calculată în funcţie de următoarele elemente: amortizare imobil pe o perioadă de 60 de ani, administrare imobil, impozit clădire şi asigurare locuinţă.