EXCLUSIV. Jocul murdar cu contestațiile care au lăsat elevii fără teste COVID

EXCLUSIV. Jocul murdar cu contestațiile care au lăsat elevii fără teste COVID

Elevii au rămas fără testele COVID din salivă după ce, la începutul anului, trei firme au depus patru contestații împotriva rezultatelor licitației organizată de Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), pe 5 decembrie 2021, pentru achiziția Lotului 1 de teste.

Situația este pe cale să se rezolve în cel mai scurt termen posibil, așa cum a declarat, pentru EVZ, Ovidiu Zară, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), după ce Consiliul CNSC a respins ieri trei dintre contestații, admițând pentru judecare doar pe cea a DOCTOR SWIS SRL.

O ipoteză urâtă

Foarte grav ar fi dacă se dovedesc adevărate informațiile EVZ potrivit cărora una dintre cele trei firme care au depus contestații, blocând accesul elevilor la teste COVID, ar fi făcut acest lucru doar pentru a-i da timp unuia dintre câștigători să aducă testele la termenul asumat la licitație.

Potrivit legislației achizițiilor publice, despre care toată lumea știe că e un dezastru, implementarea unui proiect este blocată până la soluționarea contestației de către CNSC sau, și mai rău, în justiție. Niciun responsabil al unei autorități, în cazul testelor pentru elevi -DSU-IGSU, neputând să-și asume semnarea contractelor subsecvente până la o decizie definitivă a CNSU.

Ne puteți urmări și pe Google News

O altă veste, de data asta bună, este că, după cum a declarat Cornelia Nagy, președintele ONAC, vineri pentru EVZ, luni sau cel târziu marți vor fi anunțați câștigătorii licitației pentru Lotul 2 de teste COVD pe bază de salivă destinate elevilor.

Care sunt firmele câștigătoare ale licitației pentru Lotul nr. 1

În urma procesului de evaluare tehnică și financiară, pe 5 decembrie 2021 a fost atribuit, de ONAC, Lotul nr. 1 pentru cantitatea maximă de 18.500.000 bucăți unui număr de patru operatori economici ale căror oferte au fost declarate admisibile, după cum urmează:

Locul 1 – SC RCV Medical Health SRL pentru o cantitatea ofertată de 540.000 buc.

Locul 2 – SC Sinofarm Romania SRL pentru o cantitate ofertată de 4.000.000 buc.

Locul 3 – SC Best Achiziții SRL pentru o cantitate ofertată de 10.000.000 buc.

Locul 4 – Asocierea SC NMD ZET Zone SRL și Sinofarm DOO Beograd pentru o cantitate ofertată de 4.000.000 buc.

Toate testele au fost cumpărate prin negociere directă, o procedură mai rapidă decât licitațiile normale.

Cine a contestat licitația pentru Lotul 1:

  1. Pe 4 ianuarie 2022 a fost înregistrată, la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 241 din data de 04.01.2022, contestația formulată de S & S GROUPE PRODIMPEX SRL, prin care s-a solicitat Consiliului să dispună:

- anularea deciziei prin care oferta S & S GROUPE PRODIMPEX SRL a fost declarată necâștigătoare și a deciziilor prin care ofertele depuse de asocierea NMD ZET ZONE SRL – SINOFARM DOO BEOGRAD, respectiv SINOFARM ROMANIA SRL au fost declarate admisibile și câștigătoare;

- anularea tuturor actelor care au stat la baza emiterii deciziilor.

  1. Prin contestația fără număr de înregistrare din data de 05.01.2022, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 624 din data de 06.01.2022, formulată de IOSSOCIALMEDIA SRL, s-a solicitat Consiliului să dispună:

- anularea deciziei prin care oferta IOSSOCIALMEDIA SRL a fost respinsă ca neconformă;

- anularea documentelor pe care s-a bazat decizia de respingere a ofertei IOSSOCIALMEDIA SRL, precum și a celor ulterioare;

- obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei IOSSOCIALMEDIA SRL, având în vedere îndeplinirea condițiilor impuse;

- suspendarea procedurii de atribuire până la data soluționării contestației, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 101/2016.

Intervenția BEST ACHIZIȚII SRL

Prin cererea de intervenție voluntară nr. B0018 din data de 06.01.2022, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 909 din data de 07.01.2022, formulată de BEST ACHIZIȚII SRL, vizând contestația din dosarul nr. 21/2022, înregistrată la autoritatea contractantă cu nr. 1015/CN din data de 04.01.2022, formulată de S & S GROUPE PRODIMPEX SRL și contestația din dosarul nr. 39/2022, înregistrată la autoritatea contractantă cu nr. 1025/CN din data de 06.01.2022, formulată de IOSSOCIALMEDIA SRL, s-a solicitat Consiliului să dispună:

- constatarea admisibilității în principiu a cererii de intervenție, ținând cont de calitatea BEST ACHIZIȚII SRL de ofertant câștigător clasat pe locul 3 al procedurii de atribuire pentru lotul nr. 1;

- în ceea ce privește contestațiile, respingerea acestora, ca vădit neîntemeiate.

III. Prin contestația fără număr de înregistrare din data de 10.01.2022, depusă în original la serviciul registratură din cadrul Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, înregistrată fiind cu nr. 1313 din data de 10.01.2022, formulată de DOCTOR SWISS SRL, s-a solicitat Consiliului să dispună:

- anularea comunicării rezultatului procedurii transmis de autoritatea contractantă prin adresa nr. 15010/MC din data de 03.01.2022;

- anularea deciziei prin care oferta asocierii NMD ZET ZONE SRL –  SINOFARM DOO BEOGRAD și a deciziei prin care oferta SINOFARM ROMANIA SRL au fost declarate admisibile și câștigătoare;

- anularea raportului procedurii de atribuire;

- obligarea autorității contractante la anularea deciziei de respingere a ofertei DOCTOR SWISS SRL, ofertă care în mod nelegal a fost declarată neconformă și reluarea evaluării acesteia în cadrul procedurii de atribuire.

- obligarea autorității contractante la respingerea ofertei asocierii NMD ZET ZONE SRL – SINOFARM DOO BEOGRAD și a ofertei SINOFARM ROMANIA SRL ca inadmisibile.

Ce a invocat DOCTOR SWISS SRL

Din informațiile EVZ, DOCTOR SWISS SRL a invocat că SINOFARM DOO BEOGRAD și SINOFARM ROMANIA SRL ar avea acționariat comun, deci ar fi fost vorba de practici anticoncurențiale, fapt care nu s-a dovedit real în urma verificărilor făcute de ONAC.

De asemenea, sursele noastre susțin că oferta DOCTOR SWISS SRL a fost respinsă din cauza modului de ambalare a testelor.

  1. Prin contestația fără număr de înregistrare din data de 10.01.2022, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 1357 din data de 10.01.2022, formulată de S & S GROUPE PRODIMPEX SRL, s-a solicitat Consiliului să dispună:

- anularea deciziei prin care oferta S & S GROUPE PRODIMPEX SRL a fost declarată necâștigătoare și a deciziilor prin care ofertele depuse de asocierea NMD ZET ZONE SRL – SINOFARM DOO BEOGRAD, respectiv SINOFARM ROMANIA SRL au fost declarate admisibile și câștigătoare;

- anularea tuturor actelor care au stat la baza emiterii deciziilor anterior menționate precum și a celor subsecvente acestor decizii, inclusiv a raportului procedurii de atribuire nr. 1008/CN din data de 03.01.2022 precum și a adresei nr. 15015/MC din data de 03.01.2022 prin care i s-a comunicat rezultatul procedurii;

- obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei S & S GROUPE PRODIMPEX SRL în ceea ce privește punctajul acordat și a ofertelor concurente criticate, de la etapa verificării admisibilității acestora din perspectiva motivelor de excludere, a modificării propunerii tehnice și a prezentării de informații eronate privind performanțele testelor.

Arafat despre scopul ascuns al contestațiilor

„Au aşteptat până în ultima zi şi au depus astăzi (10 ianuarie, ultima zi cînd se mai poteau depune contestații – n. r.), adică ne blochează mai departe.

Firma care a depus prima contestaţie nu a depus cauţiunea pe prima contestaţie, dar a depus din nou contestaţie pe alt subiect, zicând că o să depună cauţiunea pentru ea ca să prelungească perioada.

Deci suntem într-un joc al contestaţiilor, pe primul lot, dar pentru al doilea lot – pentru că erau trei loturi – pentru al doilea lot sunt în evaluare cei de la ONAC. Vedem asta, după ce vedem la CNSC dacă li se dă dreptate sau nu, că dacă nu li se dă dreptate înseamnă că au fost lucruri care s-au făcut numai ca să întârzie, sau poate că cineva spune: lasă că mai întârziem un pic până ne vine marfa sau aşa ceva. Deci există multe chestii, nu stăm să căutăm de ce fiecare a depus, nu am citit reclamaţii, nu ne ocupăm noi direct de această licitaţie, licitaţia se face la ONAC”, a afirmat Raed Arafat, luni seară, într-o emisiune la postul B1 TV.

Licitaţia poate continua dacă CNSC respinge contestaţia, iar firma se poate adresa Curţii de Apel, însă fără a mai putea bloca procedura, mai preciza luni șeful DSU, Raed Arafat.

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a decis vineri asupra contestaţiilor:

DECIZIA Nr. 101/C8/21, 39, 6 a Consiliului CNSC din 14.01.2022:

Consiliul

Ia act de renunțarea S & S GROUPE PRODIMPEX SRL la contestațiile sale înregistrate la Consiliu cu nr. 241 din data de 04.01.2022 și nr. 1357 din data de 10.01.2022, formulate în contradictoriu cu OFICIUL NAȚIONAL PENTRU ACHIZIȚII CENTRALIZATE.

Respinge ca inadmisibilă, pentru neconstituirea cauțiunii în termenul legal, contestația depusă de IOSSOCIALMEDIA SRL, formulată în contradictoriu cu OFICIUL NAȚIONAL PENTRU ACHIZIȚII CENTRALIZATE.

Respinge ca rămasă fără obiect cererea de intervenție formulată de BEST ACHIZIȚII SRL.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părțile cauzei.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate.

 

 

 

Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa pont@evz.ro