EXCLUSIV. Administrația Națională Apele Române minte de îngheață balta Văcărești din buricul Capitalei. Răspunsul integral al ANAR

EXCLUSIV. Administrația Națională Apele Române minte de îngheață balta Văcărești din buricul Capitalei. Răspunsul integral al ANAR

La peste 30 de ani de la apariția legii 18/1991 și la mai bine de două decenii de la intrarea în vigoare a legii 10/2021, privind retrocedarea proprietăților confiscate de regimul comunist, lista celor 162 dosare de restituire către adevărații proprietari a terenurilor aflate acum în interiorul Parcului Natural Văcărești din Capitală a dispărut până și de pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și de pe cel al Administrației Naționale Apele Române (ANAR).

La solicitarea Evenimentului zilei, ANAR justifică dispariția prin faptul că a lista a fost uitată la reactualizarea site-ului, urmând ca acesta „fie actualizat”.

Ministerul Mediului încă nu răspuns solicitării noastre făcute pe 1 noiembrie, în baza legii 544/2000 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În prezent, la ANAP există un număr de 162 de dosare „uitate”, iar pe rolul instanțelor de judecată sunt înregistrate 25 de dosare „prin care persoanele îndreptățite au solicitat soluționarea notificărilor sau contestă deciziile ANAR de soluționare”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Ca să ne dăm seama cu ce celeritate lucrează instituțiile statului român pentru a face dreptate victimelor comunismului, majoritatea dintre ele fiind azi oale și ulcele, redăm rezultatele cu care se laudă Apele Române:

„La momentul actual, Comisia Internă ANAR a soluționat 19 dosare administrative”.

O altă dovadă despre disprețul cu care cetățenii români, în cazul de față victime ale regimului comunist care pe lângă proprietăți au făcut și ani grei de pușcărie politică, sunt tratați de statul ai cărui contribuabili la buget sunt stă faptul că adevăraților proprietari nici măcar un „bună ziua” nu li s-a dat de Apele Române, când fost investiție aberantă și nefuncțională a lui Ceaușescu, „Acumularea Văcărești”, a fost rebotezată „Parcul Natural Văcărești”.

ANAR ne-a transmis o minciună gogonată, încercând să „justifice” de ce nici măcar nu s-au emis noile titluri de proprietate adevăraților înainte ca imensa băltoacă din Văcărești să fie rebotezată:

„La momentul apariției HG nr. 349 din 11 mai 2016 privind declararea zonei naturale „Acumularea Văcărești” ca parc natural și instituirea regimului de arie protejată, la nivelul ANAR nu exista niciun dosar formulat în baza Legii 10/2001 cu privire la acest bun imobil”.

Cum minciuna are picioare scurte, iată ce spune în continuare ANAR:

„Totodată, prin adresa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 34094/DT/19.07.2016 (deci la două luni după ce se făcuse aria protejată – nota EVZ) ne-au fost transmise, spre competenta soluționare, un număr de 121 de dosare aferente notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001.

Ulterior, Ministerul Mediului ne-a transmis și dosare administrative aferente notificărilor formulate în baza legii 10/20021, iar Primăria Municipiului București, dosare administrative aferente cererilor formulate în temeiul Legii 18/1991 a fondului funciar”.

Minciuna este simplu de demontat.

Din 2005, de când dosarele din Lacul Văcărești pe Legea 10 au fost transferate de la Primăria Capitalei la Ministerului Mediului, până în 2016,  „Apele Române” a fost administratorul Lacului Văcărești.

Potrivit ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002, ANAR se afla sub autoritatea și coordonarea ministerului.

Pe cale de consecință, Apele Române au avut, practic și legal, competența și obligația de a soluționa dosarele de retrocedare.

Că nu s-a vrut, cum ne-au comunicat mai mulți proprietari care susțin că de-a lungul anilor au fost plimbați între Minister și ANAR, e altă mâncare de pește...

Minuta din decembrie 2015

Dar cea mai bună dovadă că ANAR minte că nu știa ce cunoșteau toate părțile implicate, stă „Minuta dezbaterii publice a Proiectului de HG privind declararea zonei naturale Lacul Văcărești ca parc natural și instituirea regimului de arie naturală protejată”, dezbatere care a avut loc pe 17 decembrie 2015, ora 11.00, la sediul MMAP.

Iată ce scrie în Minută:

„Domnul Secretar de Stat (din Ministerul Mediului care răspundea de Biodiversitate – nota EVZ)  (Viorel Traian – nota EVZ) Lascu afirmă că declararea unui parc natural nu afectează regimul proprietăților. De exemplu, Parcul Natural Apuseni are foarte multe litigii de soluționat, atât în privința terenurilor cât și a pădurilor de restituit, dar statutul de parc nu împiedică dobândirea drepturilor legale de către proprietari.

Trebuie distins între două aspecte ale problemei proprietății. Faptul că punem o denumire, că dăm o etichetă unei zone nu afectează dreptul la proprietate și exprimarea acestui drept.

Primul proces, legat de declararea zonei ca parc natural nu implică acordul proprietarilor, dar al doilea proces – administrarea acestei arii protejate, nu se poate face fără proprietari.

Legea exclude dezvoltarea administrării fără proprietari, chiar dacă permite instituirea ariei naturale fără acordul proprietarilor.

După ce zona va fi declarată parc natural, vom gândi foarte bine ca această administrare să fie în folosul oamenilor și naturii”.

În loc de concluzie:

Curtea de Conturi a constatat că, în 2016, Ministerul Mediului s-a împroprietărit cu pâmânturile furate de regimul comunist proprietarilor din Lacul Văcărești, terenurile nefiindu-le retrocedate nici până astăzi.

Întrebările Evenimentului zilei

„Către Administrația Națională Apele Române

În atenția domnului director general Laszlo Barabas

Pentru corecta informare a opiniei publice, în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să ne transmiteți situația dosarelor rezolvate de Comisia internă constituită prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 434/31.03.2010 pentru analizarea notificărilor adresate Ministerului Mediului şi Pădurilor în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea vă rugăm să ne comunicați:

De ce aceste dosare nu au fost rezolvate înainte ca Lacul Văcărești să fie declarat Arie Naturală Protejată?

Cine se face vinovat că proprietarii, victime ale abuzurilor regimului comunist, nu au fost repuși în posesie nici până astăzi, în pragul împlinirii a 32 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989?

Care este situația la zi a acestor dosare și unde poate fi găsită pe site-ul instituției dumneavoastră?

Care sunt măsurile pe care le preconizați pentru rezolvarea urgentă a acestor dosare?

De ce din aprilie 2011, vezi AICI http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-25_Legea_10_situatiedosare_apr2011.pdf , nu există o altă situație actualizată?”.

Dacă vedeți că pagina nu mai există, să știți că exista pe 1 noiembrie când EVZ a trimis solicitarea în baza legii 544/2001.

Răspunsul Apelor Române

Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa pont@evz.ro