În 2016, guvernul Cioloș a declarat, prin Hotărâre de Guvern, zona „Acumulare Văcăreşti” ca parc natural, cu denumirea „Parcul Natural Văcăreşti”, având regim de arie naturală protejată, fără să-i pese că cele 200 de hectare sunt revendicate de proprietarii dinainte de 1990, care nu au fost niciodată expropriați legal  

Ministerul Mediului a înregistrat, în 2016, în mod eronat, bunuri în valoare de peste 15,66 miliarde de lei atât în evidenţa contabilă, cât şi în "Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului", deşi acestea erau arii protejate cu "forme de proprietate diferite", se arată în raportul Curţii de Conturi pe anul 2016.

"În operaţiunea de inventariere şi evaluare a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al statului s-a constatat că atât în evidenţa contabilă proprie, cât şi în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului au existat înregistrări eronate ale unor bunuri care nu aparţin şi nu se află în administrarea entităţii. Aceste bunuri, în valoare de 15.665.153 mii lei, reprezintă ariile protejate care au fost înregistrate şi declarate ca bunuri publice, cu toate că, potrivit cadrului legal în vigoare, pentru Ministerul Mediului acestea reprezintă doar regimuri de protecţie care se instituie asupra unor perimetre în scopul conservării şi utilizării durabile a florei şi faunei sălbatice, terenurile având forme de proprietate diferite", se menţionează în documentul citat.

Parcul Natural Văcărești, ca zonă protejată, a fost înființat prin HG nr. 349 din 2016. Pe amplasamentul actualului parc se întindea, până când Nicolae Ceaușescu a demolat tot, fără a face exproprieri legale, o zonă cu locuințe, grădini și străzi, dintre care unele, precum Povestei, Gladiței, Lunca Bîrzești, există și astăzi. Acolo, pe o suprafață de circa 200 de hectare, comuniștii au săpat o groapă imensă care purta numele de Amenajare Lac Văcăreşti. În 1989, bazinul creat a fost umplut din Dâmbovița o singură dată, prin pompare, când apa s-a infiltrat prin dig și prin subteran, inundând în special zona serelor Popești-Leordeni, după care proiectul a fost abandonat.