“Evenimentul zilei” prezintă detalii inedite despre infracțiunile de conflict de interese de care a fost acuzat Nicușor Constantinescu și modul în care banii publici ajungeau la societăți în care deținea acțiuni, sau erau controlate de asociați ai săi.

 

Acuzațiile DNA

În perioada 2009 – 2014, Constantinescu Nicușor Daniel, în calitate de președinte al Consiliului Județean Constanța, în exercitarea atribuțiilor de serviciu și în scopul obținerii direct sau indirect a unui folos patrimonial pentru sine sau pentru altul, a efectuat următoarele acțiuni:

-a aprobat virarea sumei de 100.000 lei către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța la solicitarea acestei instituții, pentru achitarea unui avans către un hotel, în condițiile în care acesta este deținut de o societate la care inculpatul deține 25% din părțile sociale,

-a finanțat echipa de handbal a municipiului Constanța, în mod ilegal, de la bugetul județean, cu suma de 3.750.000 lei, iar din această sumă clubul sportiv, al cărui președinte era tot el, a achitat societății la care inculpatul deținea 25% din părțile sociale, suma de 113.032 lei,

-a încheiat 7 contracte de prestări servicii, cu trei firme, la care asociat este o persoană aflată în relații comerciale cu inculpatul și a efectuat plăți din fonduri publice în temeiul acestor contracte, în mai multe rânduri, în cuantum total de 13.365.903,94 lei (peste 3.000.000 euro).

 

Banii către hotelul Flora

Prin adresa nr.492/06 februarie 2012, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa a solicitat Consiliului judeţean Constanţa virarea sumei de 100.000 lei necesară pentru plata avansului de cazare şi masă pentru Hotel Flora în vederea încheierii contractului privind desfăşurarea Turului Dobrogei şi Turului României la Ciclism, ceea ce demonstrează că destinaţia sumeia fost clar determinată ca fiind pentru „plata avansului de cazare şi masă pentru Hotel Flora”.

Solicitarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța a fost aprobată de către Nicușor Constantinescu, prin referatul nr.2216/07 februarie 2012 .În baza H.C.J. Constanţa nr.28/06 februarie 2012 s-a aprobat alocarea sumei de 100.000 lei către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa pentru susţinerea competiţiilor sportive cicliste „Turul Dobrogei” 2012 – ediţia a VI a şi „Turul României” 2012 – ediţia a IV-a.

Transferul sumei de 100.000 lei în contul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa s-a făcut cu ordinul de plată nr.343/20 februarie 2012, în baza referatului nr.2216/07.02.2012, angajamentului bugetar nr.139/20.02.2012 şi a ordonanţării de plată nr.140/20 februarie 2012, toate semnate de ordonatorul principal de credite Constantinescu Nicușor Daniel.

 

Ce a facturat Xenoti

SC XENOTI SRL Constanţa a facturat Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța suma de 50.000 lei pe care a justificat-o pe baza facturii seria XENCT nr. 2573/23.02.2012, cu explicaţia „servicii cazare şi servicii masă”.

În cursul urmăririi penale, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa a predat ordinul de plată nr. 153/24.02.2012 şi extrasul bancar din data de 24.02.2012, prin care se justifică faptul că suma de 50.000 lei a fost plătită către SC XENOTI SRL Constanţa, cu explicaţia „c/v F 2573 reprezentând cazare şi masă”, în data de 24.02.2012 şi că ea reprezintă în fapt plata avansului de cazare şi masă pentru Hotel Flora în vederea încheierii contractului privind desfăşurarea Turului Dobrogei şi Turului României la Ciclism din luna mai 2012, respectiv iunie 2012, aşa cum de altfel rezultă din adresa nr.492/06.02.2012 prin care Direcţia Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa a solicitat Consiliului judeţean Constanţa suma de 100.000 lei.

Astfel cum rezultă din înscrisurile aflate la dosarul DNA, Constantinescu îndeplinește funcția de preşedinte al Consiliului director al Clubul Sportiv Handbal Club Municipal Constanţa.

 

Cheltuieli nelehale către echipa de handbal

Conform celor expuse în rechizitoriu, în anul 2012, Constantinescu, în calitate de Președinte al Consiliului Județean a efectuat plăți nelegale, din bugetul județean, către Clubul Sportiv Handbal Club Municipal Constanţa, al cărui președinte era tot el, în cuantum de 3.750.000 lei.

Din aceste fonduri publice aparținând bugetului Consiliului Judeţean Constanţa și transferate fraudulos Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Constanţa, au fost decontate cheltuieli cu serviciile de cazare şi masă în sumă de 113.032 lei către SC XENOTI SRL Constanţa, pe baza mai multor facturi emise în anul 2011, pentru servicii prestate în perioada iulie – decembrie 2011 în favoarea clubului.

  • Astfel cum rezultă din conţinutul interceptărilor telefonice efectuate în cauză de procurorii DNA, Constantinescu cunoştea împrejurarea că echipa Handbal Club Municipal Constanţa era cazată la Hotelul Flora din care el deţinea 25% .

 

Cine controlează Xenoti

Conform datelor şi informaţiilor de interes public furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului SC XENOTI SRL Constanţa, figurează ca fiind înregistrată la registrul comerţului sub nr.J13/4615/1994şi codul unic de înregistrare nr.6743250/06.01.1995, cu sediul social declarat în Complexul Flora, Mamaia, judeţul Constanţa, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 644/28.05.2007 și având ca obiect principal de activitate „Hoteluri şi restaurante” – conform cod CAEN 5510. Asociaţii SC XENOTI SRL, deţinători fiecare a câte 25 % din capitalul social, sunt: Strutinsky Gabriel Sorin, Constantinescu Nicuşor Daniel, Cârciog Mihail Gheorghe și Mazăre Radu Ştefan, societatea fiind administrată de Strutinsky Gabriel Sorin, care a fost numit în această funcție la data de 01.06.2004 . Conform istoricului comunicat de Oficiul Registrului Comerțului, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel este asociat la SC Xenoti SRL încă de la înființare, deci a avut această calitate și la data la care au fost efectuate plățile de la bugetul județului Constanța către această societate.

 

Afacerile Strutinsky- Constantinescu

Alte contracte ale CJ Constanța, considerate de procurori că sunt date în conflict de interese, sunt semnate cu Soti Cable Neptun SRL, controlată de Strutinsky Gabriel Sorin. Motivul conflictului de interese: Constantinescu și Strutinsky sunt asociați la mai multe societăți comerciale – SC Conpress Group SRL, SC Ideea Contrast SRL, SC Sigma Trading SRL, SC Tomis Marketing & Services SRL și SC Xenoti SRL.

  • Totodată, Constantinescu este asociat cu SC KLD Services SRL, al cărei asociat este Strutinsky , în alte trei societăți comerciale, respectiv SC Alliance Qwest Company SA, SC Eurosantis Com Invest SA, SC Silk Estate SA.

 

Cum motivează DNA conflictul de interese

  • Prin urmare, între inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel și Strutinsky Sorin Gabriel există raporturi comerciale, născute prin acordul lor de voință, manifestat prin încheierea actelor constitutive sau prin intrarea ulterioară în cadrul societăților, după momentul înființării lor.
  • Aceasta deoarece, în virtutea calității de asociați în cadrul societăților comerciale amintite, între inculpat și Strutinsky Sorin Gabriel se nasc, există și se sting drepturi și obligații izvorâte din actele sau faptele de comerț generate de activitatea comercială a societăților respective.
  • Apoi, ambele persoane au investit sume de bani, pe care le-au vărsat pentru a constitui capitalul social al firmelor, cu scopul comun al desfășurării unor activități comerciale și obținerii de profit.
  • Totodată, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel și asociatul său împart profiturile obținute din activitatea comercială a firmelor respective și suportă împreună eventualele pierderi, proporțional cu numărul părților sociale deținute.
  • De asemenea, ambele persoane sunt implicate în activitatea comercială a firmelor respective și sunt deopotrivă interesate de bunul mers al societăților și de obținerea de profit, care reprezintă scopul comun al oricărei activități economice.
  • În continuare, scopul incriminării infracțiunii de conflict de interese este și eliminarea influențelor și posibilelor interese, ori aparența unor asemenea situații, din activitatea funcționarilor publici.
  • Or, existența unei relații de natura celei dintre inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel și Strutinsky Sorin Gabriel, de asociați în mai multe societăți comerciale este susceptibilă să dea naștere unor asemenea influențe sau interese, ori cel puțin aparenței existenței unor influențe sau interese ale inculpatului funcționar public care ar putea fi tentat să exercite funcția în așa fel încât să își avantajeze partenerul de afaceri și să dezavantajeze interesele comunității pe care o reprezintă.