Evenimentul Zilei > Actualitate > Derut? total? în ARD. Scaunul lui Blaga se clatin?
Derut? total? în ARD. Scaunul lui Blaga se clatin?

Derut? total? în ARD. Scaunul lui Blaga se clatin?

Pre?edintele PDL poart? o mare parte din vin? pentru e?ecul ARD la alegerile parlamentare, au sus?inut în tot cursul zilei de ieri mai mul?i anali?ti politici, jurnali?ti, dar ?i colegi de partid. Cel mai probabil, totul se va tran?a vineri la Colegiul Director al PDL

Pre?edintele PDL, Vasile Blaga, ?i-a condus partidul, al?turi de partenerii acestuia din ARD, spre o înfrângere ustur?toare. Bilan?ul este trist: numai 16% ca num?r de voturi, un singur reprezentant al Alian?ei, care ?i-a câ?tigat mandatul cu peste 50% – ?i acela din cadrul For?ei Civice – ?i liderii PDL a?teptând redistribuirea pentru a afla care dintre ei a intrat în Parlament. EVZ a identificat 10 motive pentru care Vasile Blaga ar trebui s?-?i dea demisia, multe dintre acestea fiind exprimate în cursul zilei de ieri de lideri de opinie ?i politicieni.
1. Actualul pre?edinte al PDL se afl? la a treia înfrângere major? din cariera sa.
În 2008 a pierdut Prim?ria Capitalei, dând astfel startul seriei de înfrângeri înregistrate de PDL în Capital?. La alegerile locale din acest an, PDL a pierdut cea mai mare parte dintre Consiliile Jude?ene câ?tigate în 2008. Blaga era ?eful campaniei electorale, dar a sc?pat s? fie tras la r?spundere, pasând vina în spinarea pre?edintelui Emil Boc. Blaga, care a preluat ?efia partidului, a explicat atunci c? el, ca ?ef de campanie, nu a fost ascultat, argument pe care acum nu-l mai poate invoca.

  • PDL se preg?te?te de alte alegeri. În partid 

2. Propriul rezultat ob?inut în colegiul senatorial din Timi?, mai ales c? în acest moment intrarea lui Blaga în parlament, fie ?i prin redistribuire, este incert?. Un scor de 25% într-un colegiu dintr-o zon? tradi?ional favorabil? dreptei politice cu greu recomand? pe cineva a fi lider na?ional.
3. Dup? e?ecul de la locale, lui Boc i s-a cerut demisia, de?i acesta reu?ise performan?a de câ?tiga Prim?ria Clujului. Elena Udrea a demisionat din proprie ini?iativ? din fruntea organiza?iei Bucure?ti dup? rezultatele de la locale. Este firesc ca aceea?i re?et? s? se aplice ?i dup? parlamentare: cei cu rezultate slabe s?-?i asume r?spunderea.
4. Noncombatul manifestat de ARD în aceast? campanie arat? îns? c?, în cazul lui Blaga, de la declara?iile r?zboinice ?i pân? la practic? este distan?? mare. Atât ARD, cât ?i Blaga personal, au avut o presta?ie anemic? ?i neconving?toare. Organizarea ?i coordonarea au lipsit cu des?vâr?ire, fiecare candidat fiind l?sat s? se descurce cum poate cu campania sa în teritoriu. Pe tot parcursul campaniei, Biroul Permanent al PDL nu s-a întrunit nici m?car odat?, iar în ultima s?pt?mân? de campanie ARD aproape c? nu s-a v?zut.

  • REZULTATE ALEGERI PARLAMENTARE 2012. CSOP: USL a câ?tigat cu 54,5%. Alian?a Dreptei este pe locul doi – 19%

5. Nu a fost capabil s? valorifice capitalul de simpatie generat de suspendarea lui Traian B?sescu din vara acestui an.
6. Nu a fost capabil s? valorifice statutul de partid de Opozi?ie al PDL. Este drept c?, în numai 6 luni, suprema?ia USL nu putea fi spulberat?, dar m?car capitalul PDL de la locale (24%) ar fi putut fi conservat.
7. Blaga, personal, nu a avut curajul s? candideze în colegiul s?u din Bucure?ti, preferând s? se refugieze la Timi?, în speran?a c? acest colegiu va fi mai sigur. Cu greu o atitudine de lider ?i de lupt?tor.
8. Câteva gafe magistrale din partea unui lider de partid aflat în campanie. Cu o s?pt?mân? înainte de vot, Blaga declara, într-un interviu acordat cotidianului „România liber?”, c? ARD este cu dou? procente sub scorul PDL, declara?ie care cu greu ar fi putut s? mobilizeze efectivul de partid. Mai mult, acesta l-a criticat public pe Mihai R?zvan Ungureanu, pentru c? nu este mai activ în campanie, problem? care ar fi trebuit rezolvat? în particular, cu un simplu telefon.

  • CSCI: Blaga, Ungureanu ?i Neam?u au pierdut în colegii. Realitatea TV: MRU e înc? în c?r?i

9. Reac?ia dezastruoas? de dup? publicarea primelor exit-poll- uri. Blaga a ap?rut descompus la fa??, incoerent, bâlbâindu-se. „O lun? de zile ARD a dus cea mai cumplit? campanie de mistificare, de manipul?ri ie?ite din comun”, s-a poticnit pre?edintele PDL. Voia s? spun?, fire?te, USL, nu ARD. Un lider trebuie s? fie capabil s? gestioneze ?i înfrângerea, iar o asemenea atitudine în fa?a e?ecului nu este de natur? s? inspire membrilor de partid energia necesar? reconstruc?iei Dreptei.
10. Reconstruc?ia dreptei dup? dezastrul de la parlamentare impune o nou? structur? de conducere, de un nou program ?i de lideri care s? fie capabili s? inspire un suflu nou construc?iei.
PDL, condus de Blaga, nu a reu?it s? valorifice capitalul de simpatie produs de suspendarea lui B?sescu ?i nici statului de partid de Opozi?ie

  • Un Parlament cu Opozi?ie firav?: USL – 60%, ARD – 16%

Dimensiunile dezastrului
ARD a avut în campania pentru parlamentare o presta?ie modest? ?i ni?te rezultate pe m?sur?. Conform num?r?torii par?iale anun?ate de BEC, Alian?a a întrunit, la Senat, 1.198.42 voturi, iar, la Camera Deputa?ilor, 1.189.369 voturi. Prin compara?ie, la refrendumul privind demiterea lui Traian B?sescu din vara acestui an, au mers la vot ?i au spus ”NU” demiterii ?efului statului 943.000 de aleg?tori, majoritatea sus?in?torilor lui B?sescu preferând s? nu se prezinte la vot.
La alegerile locale, PDL a ob?inut, candidând singur sau în diverse alian?e locale, peste 2 milioane de voturi. Asta arat? c?, la alegerile parlamentare, ARD nu a reu?it s? mobilizeze nici m?car nucleul dur al PDL sau pe cei care au stat acas? la referendumul pentru demiterea lui Traian B?sescu din aceast? var?.

  • Infla?ie de parlamentari. Pe ale?i nu-i mai încape Casa Poporului

SEC?IUNE SPECIAL? – ALEGERI PARLAMENTARE 2012:

  • Cele mai interesante ?tiri despre alegeri
  • Rezultatele alegerilor parlamentare