Evenimentul Zilei > Economie > Deficitul bugetar e în grafic la 10 luni. Re?eta este îns?, ?i de data aceasta, austeritatea
Deficitul bugetar e în grafic la 10 luni. Re?eta este îns?, ?i de data aceasta, austeritatea

Deficitul bugetar e în grafic la 10 luni. Re?eta este îns?, ?i de data aceasta, austeritatea

Execu?ia bugetului general consolidat s-a încheiat dup? primele 10 luni din 2012 cu un deficit de 7,2 miliarde lei, respectiv 1,19% din Produsul Intern Brut, comparativ cu un deficit bugetar de 13,3 miliarde lei, respectiv 2,3% din PIB, la aceea?i dat? a anului precedent, potrivit datelor publicate de Ministerul Finan?elor Publice ?i preluate de Agerpres.

Pentru întregul an 2012, autorit??ile române ?i institu?iile financiare interna?ionale au convenit ca deficitul bugetului general consolidat s? fie de 13,66 miliarde lei, respectiv 2,2% din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat, în sum? de 159,4 miliarde lei, reprezentând 26,2% din PIB, au fost cu 7,2% mai mari fa?? de aceea?i perioad? a anului precedent în termeni nominali, respectiv cu 0,5 puncte procentuale mai mari ca pondere în PIB.

Veniturile fiscale au înregistrat, în termeni nominali, o cre?tere cu 9,8% fa?? de aceea?i perioad? a anului precedent, evolu?ii favorabile înregistrându-se la impozit pe venit (+12,2%), taxa pe valoarea ad?ugat? (+7,2%), accize (+7,3%), impozit pe profit (+6,8%), venituri nefiscale(+5,1%).
Cheltuielile, în sc?dere în termeni reali

Cheltuielile bugetului general consolidate, în sum? de 166,6 miliarde lei, reprezentând 27,4% din PIB, au crescut în termeni nominali cu 2,9%, dar ca pondere în PIB s-au redus cu 0,6 puncte procentuale. S-au înregistrat cre?teri fa?? de aceea?i perioad? din anul 2011, în principal, la proiectele finan?ate din fonduri UE, cu 27,4%, dobânzi cu 23,5%, bunuri ?i servicii cu 10,3%.

Cheltuielile de personal au crescut cu 4,7%, fa?? de aceea?i perioad? a anului precedent, cre?terea înregistrându-se, în principal, datorit? major?rii cu 8% a salariilor personalului bugetar care se reflect? în buget începând cu luna iulie 2012.

Cheltuielile pentru investi?ii care includ cheltuielile de capital, precum ?i cele aferente programelor de dezvoltare finan?ate din surse interne ?i externe, au fost de 25,8 miliarde lei (4,3% din PIB), crescând în termeni nominali cu 3,7% fa?? de aceea?i perioad? a anului precedent.