Totodată, consumatorii din pieţele emergente vor avea o influenţă mult mai mare asupra creşterilor din economia globală în următorii cinci ani, ceea ce reprezintă o schimbare majoră în consum, de la Vest către Est.

Raportul estimează că, între 2012 şi 2016, pieţele emergente vor genera, în medie, un plus de 1,2 trilioane de dolari pe an, din cheltuieli de consum, în economia globală, în timp ce pieţele dezvoltate vor adăuga doar aproximativ 700 de miliarde de dolari.

Cererea consumatorilor rămâne esențială

"Cererea din partea consumatorilor stabileşte, în ultimă instanţă, dacă afacerile, după ce au realizat investiţiile necesare pentru dezvoltarea produselor şi a serviciilor lor, au reuşit să creeze valoare", a declarat Dr. Yuwa Hedrick-Wong, Global Economic Advisor, MasterCard Worldwide.

Între 2008 şi 2016 ponderea consumului casnic pe pieţele dezvoltate va scădea de la 77,4% în 2008, la 58,3% în 2016, în timp ce contribuţia pieţelor emergente va creşte de la 19,5%, în 2008, la 38,7%, în 2016. Procentul pieţelor în tranziţie va rămâne neschimbat. Împreună, aceste trei categorii de pieţe înglobează cea mai mare parte din cheltuielile de consum realizate la nivel global.

Raportul constată că între 2000 şi 2008 pieţele dezvoltate au reprezentat 88,2% din creşterea globală a cheltuielilor discreţionare, în timp ce pieţele emergente au reprezentat doar 9,2%, urmate de pieţele în tranziţie, cu 2,6%.