În România, potrivit legii, vârsta standard de pensionare pentru femei este 63 de ani, iar pentru bărbați 65 de ani, amândouă categoriile având un stagiu de cotizare complet de 35 de ani. Poți, însă, săți încetezi activitatea mai devreme cu 5 ani, în două moduri.


Prima variantă: Cei care se pensionează înainte de a împlini vârsta standard dar au 8 ani de vechime în plus față de stagiul complet de cotizare nu vor fi penalizați. Ei primesc pensia cu care ar ieși la limita de vârstă.

EXEMPLU: Dacă un bărbat de 60 de ani vrea să se pensioneze fără penalizare trebuie să aibă o vechime în muncă de 35 de ani (stagiul maxim) plus încă 8 ani. În total, are nevoie de 43 de ani de muncă. O femeie în aceeași situație are nevoie de 38 de ani și 2 luni vechime.

Pierd până la 45% din pensie

A doua variantă: Potrivit Legii 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, persoanele care vor să iasă din activitate cu 5 ani mai devreme, dar nu îndeplinesc criteriul vechimii suplimentare (cei 8 ani de care aminteam) sunt aspru penalizate.

Ei primesc mai puțin cu 0,75% decât ar lua în mod normal, pentru fiecare lună de anticipată, până la împlinirea vârstei standard de pensionare. Însă diminuarea nu poate însuma mai mult de 45% din valoarea idemnizației.

Potrivit statisticii pe aprilie a Casei Naționale de Pensii Publice, în România sunt 76.131 de pensionari care primesc pensie anticipată parțială cu penalizare. Valoarea medie a indem nizației, în cazul lor, este de 642 de lei lunar, în timp ce pensionarii care au stadiul suplimentar de cotizare (cei 8 ani) iau, în medie, 1.111 lei.

Cum se acordă pensia anticipată”

La fel ca pensionarea la termen, cea anticipată se acordă la cererea persoanei care îndeplinește condițiile prevăzute de lege. Cererea de înscriere la pensia anticipată se depune, împreună cu actele doveditoare, la Casa de Pensii în raza căreia solicitantul are domiciliul stabil. Actele necesare sunt:

● Cererea de înscriere (modelul nr.4 din Normele de aplicare a Legii 263 din 2010);

● Carnetul de muncă în original și copie (cei care au muncit la CAP);

● Carnetul de asigurări sociale (în cazul agricultorilor) și alte acte doveditoare privind vechimea în muncă sau în serviciu, specificate în lege;

● Actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naștere și de căsătorie (original și copie);

● Livretul militar (original și copie);

● Diplomă de absolvire învățământ universitar (original și copie) și adeverință din care să rezulte durata de studii normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi;

● Adeverință privind sporurile cu caracter permanent sau contractul colectiv/ individual de muncă;

● Adeverință privind condițiile de muncă deosebite, speciale și/sau alte condiții;

● Acte care dovedesc calitatea de beneficiar al Decretului-Lege 118/1990 și/sau al Legii 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

● Adeverință care să ateste perioadele de activitate după data de 1 ianuarie 2011 (original);

● Dovada încetării calității de asigurat, dacă e cazul;

● Alte acte întocmite legal, necesare stabilirii dreptului de pensie.

Pensionarii cer ca punctul de pensie să fi e 1.200 de lei

Zeci de pensionari din Federația Națională „Solidaritatea” a Pensionarilor din România – FNSPR au protestat, ieri, în fața Ministerului Muncii și a Guvernului. „Problemele ce fac obiectul protestului nostru au fost înaintate atât la Guvern, cât și la Ministerul Muncii, încă de săptămâna trecută. Deci se cunoaște ce anume dorim”, a declarat, pentru Agerpres, Marin Iancu, președintele FNSPR. Pensionarii cer aplicarea în totalitate a prevederilor Legii nr. 192/2015 privind grupa I și a II-a de muncă, iar punctul de pensie să fie 45% din salariul mediu brut pe economie, ceea ce ar echivala cu 1.200 de lei. Astăzi și mâine, pensionarii vor picheta din nou sediul Ministerului Muncii și pe cel al Guvernului.