-traducerea legalizată a certificatului de naştere în original;
– declaraţia persoanei, semnată în faţa consulului şi autentificată, privind statutul de necăsătorit.
– persoanele divorţate trebuie să prezinte hotărârea de divorţ cu menţiunea ca sentinţă este definitivă, iar cele văduve vor prezenta certificatul de deces al soţului sau soţiei decedate şi certificatul de căsătorie.
– traducerea declaraţiei în limba italiană;
– certificatul de cutumă (nulla osta).

Actele de căsătorie încheiate în Italia trebuie depuse şi în România, la primăria ultimului domiciliu al solicitantului român.

Nulla Osta
Acesta este un document necesar românilor care vor sa se căsătorească în Italia, întrucât nu au naţionalitatea italiană. Se eliberează numai la consulat şi la cererea persoanei interesate, care trebuie să aibă asupra sa:

– paşaportul
– certificatul de naştere (original şi copie)
– sentinţa de divorţ definitivă sau certificatul de deces al fostului soţ –original şi copie- (dacă este cazul)
– certificat de căsătorie
– un document de identitate al viitorului soţ

După efectuarea căsătoriei, aceasta trebuie transcrisă în România, unde se va obţine un certificat de căsătorie românesc. Transcrierea se poate face fie personal, fie prin procură.

De asemenea, este foarte important ca numele întreg să fie scris în aceeaşi formă în următoarele documente, altfel autorităţile nu le vor accepta:

– Paşaport
– Certificat care atestă că nu există impediemente pentru căsătorie
– Nulla Osta

Documentele completate expiră dupa 3 luni. Toate cuplurile căsătorite civil în Italia primesc un certificat de căsătorie internaţional recunoscut în toate ţările.

Sursa: Ambasada.ro