În localitățiile în care proprietarii nu mai au răbdare ca primăria să ajungă și la ei cu reabilitarea termică sau care locuiesc în orașele unde nu sunt bani suficenți pentru aceste programe, pot beneficia de scutiri de impozite dacă își pun singuri schele pe casă și plătesc ei placarea cu polistiren a pereților și își pun termopan.
Totuși, pentru ca să nu mai scoată bani din buzunar la Direcția de Taxe și Impozite, proprietarii trebuie să aibă autorizație de construcție pentru a începe lucrările și un certificat de performanţă energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenţie pentru reabilitarea termică.
Mai mult, după ce muncitorii termină reabilitarea termică a imobilului sau a locuinței, aceștia trebuie să întocmească și procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic.
Pentru imobilele cu maximum trei etaje- nu este nevoie de autorizație
”Autorizaţia de construire nu se va solicita, respectiv nu se va depune pentru clădiri de locuit individuale cu cel mult trei niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate”, se specifică în  Legea 50/1991.
Potrivit președintelui Ligii Asociațiilor de Proprietari Habitat, Mihai Mereuță, cei care își fac această lucrare pe propria cheltuială pot beneficia de scutire de impozit pe o perioadă de minimum șapte ani. Scutirea se va aplica din anul fiscal următor, se mai specifică în lege.
Credite garantate de stat pentru cei care nu au bani
Cei care nu ai fonduri, dar vor să își reabiliteze casa, pot accesa credite de la bancă, ce vor fi garantate de către stat. Astfel, prin legea privind reabilitarea fațadelor, executarea lucrărilor de intervenţie la anvelopa clădirilor de locuit se finanţează din surse proprii ale beneficiarilor de credit, reprezentând 10% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie, şi 90% se asigură din credite bancare, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, se specifică în lege.
Perioada de rambursare a creditului este de maxim 5 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi creditul poate fi contractat atât de către asociaţiile de proprietari (prin hotărârea a minimum 90% din membrii asociaţiei de proprietari) cât şi de proprietarii de locuinţe unifamiliale.
Actul normativ oferă posibilitatea proprietarilor de locuinţe ca, în sumele solicitate prin aceste credite, să realizeze inclusiv lucrări de reabilitare termică, chiar dacă există deja un program de reabilitare termică dedicat blocurilor de locuinţe şi locuinţelor unifamiliale.
Persoanele cu handicap și săracii au întâietate la banii de la stat
Proprietarii cu handicap şi cei nevoiaşi vor avea întâietate atunci când vine vorba de reabilitarea termică a apartamentelor pe banii autorităților locale. Iar cei bogaţi pot lua credite garantate de stat.
Astfel, după ce au reabilitat ani de-a rândul blocurile de la stradă, ca să adune voturi la alegeri, şi cele în care administratorii sau locatarii aveau pile la primărie, Parlamentul a decis să schimbe legea reabilitării termice.