Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată pe Florica Mihalcea, fost preşedinte al Judecătoriei Răcari, în prezent judecător la aceeaşi instanţă, Aurelia Gina Şerban, grefier la judecătoria Răcari, Florentina Alexandru, grefier registrator în cadrul aceleaşi instanţe, Maria Mezei, grefier arhivar la aceeaşi instanţă, Daniela Petrea, avocat în cadrul Baroului Dâmboviţa şi Dorima Mirela Butiseacă. Cei şase sunt acuzaţi de abuz în serviciu şi complicitate, fals intelectual şi uz de fals.

Procese fictive

În rechizitoriu, procurorii arată că în cursul anului 2009, Florica Mihalcea, în calitate de preşedinte al Judecătoriei Răcari, judeţul Dâmboviţa, cu ajutorul grefierelor Şerban şi Alexandru a pronunţat un număr de patru hotărâri judecătoreşti, rămase definitive prin exercitarea cu rea credinţă a funcţiei de judecător. Toate cele patru dosare civile au fost constituite în mod fictiv în numele unor reclamanţi care nu au formulat niciodată pretinsele cereri de chemare în judecată ce aveau ca scop anularea unui partaj succesoral consfinţit de către trei fraţi printr-o tranzacţie din luna ianuarie 2008. Dosarele respective au fost "fabricate" de către Mihalcea Florica, beneficiind şi de ajutorul grefierelor, iar cercetarea judecătorească şi dezbaterile cu părţile, care nu au fost niciodată prezente, au fost simulate.

Abuzuri fără limită

De asemenea, judecătoarea Mihalcea a schimbat termenele de judecată pentru ca dosarele să ajungă la completul prezidat chiar de ea, iar pretinsele cereri de preschimbare a termenelor de judecată au fost judecate toate în aceeaşi zi, pe baza unor documente false. Prin această modalitate, pretinşilor reclamanţi li s-a încălcat dreptul la un proces echitabil, în sensul că au fost în imposibilitatea de a-şi exercita drepturile procesuale, iar din cuprinsul tranzacţiei cu obiect partajul succesoral au fost scoase mai multe suprafeţe de teren arabil situate în extravilanul comunei Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa. Aceste terenuri au făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare încheiate în mod valabil cu persoanele cărora li s-a atribuit, în fals, calitatea de reclamanţi în trei dintre aceste dosare.

Garsonieră vândută cu martori fantomă

De asemenea, în aceeaşi perioadă, pentru ca Dorina Butiseacă să devină proprietara unei locuinţe situate în municipiul Bucureşti, judecătoarea Mihalcea, cu ajutorul grefierelor Şerban, Mezei Maria şi avocata Daniela Petrea, în cursul lunii septembrie 2009, a soluţionat un dosar civil pe baza unor înscrisuri false. Astfel, magistratul a pronunţat o hotărâre judecătorească în baza căreia Butiseacă a devenit proprietara unei garsoniere în condiţiile în care proprietarul de la care a cumpărat încheiase cu alte persoane o promisiune de vânzare – cumpărare a aceluiaşi imobil. Această hotărâre judecătorească a fost posibilă prin încălcarea normelor legale privind competenţa teritorială, preschimbarea termenului de judecată fără motive temeinice, menţionarea în fals a faptului că vânzătorul imobilului este prezent la şedinţa de judecată, că a participat la interogatoriul realizat de judecător şi că este de acord cu acţiunea formulată de Butiseacă Dorina Mirela.
Persoanele prejudiciate prin pronunţarea în mod ilegal a hotărârilor judecătoreşti menţionate s-au constituit părţi civile în procesul penal cu sumele de 300.000 de euro şi 30.000 lei. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Ploieşti.