România ar putea avea în acest an o rată de creştere economică de 5,1%, cea mai mare din Europa. Cu toate astea, măsurile de relaxare fiscală generoase decise, în cea mai mare parte, anul trecut, au redus veniturile la bugetul general consolidat, faţă de anul trecut. În schimb, mare parte din cheltuielile salariale şi cu asistenţa socială s-au majorat semnificativ, la nouă luni. Trendul se vede şi în rectificarea bugetară care ar putea fi aprobată chiar astăzi în şedinţa de Guvern.

Nici Apărarea nu a finalizat investițiile

Ministerul Finanţelor va lua fonduri din bugetul Ministerului Transporturilor, care, ca aproape în fiecare an, rămâne cu bani necheltuiţi, deşi România suferă din lipsa unei infrastructuri adecvate.

„În bugetul Ministerului Transporturilor au fost identificate economii în sumă de 254 milioane de lei, în principal la investiții ale agenților economici, cheltuieli neeligibile ISPA și reparații curente la infrastructura feroviară publică”, au arătat Finanţele. În schimb, au fost asigurate sumele necesare pentru decontarea facilităților și gratuităților de transport de care beneficiază anumite categorii sociale. De asemenea, un alt capitol la care suntem deficitari, Apărarea, pierde cei mai mulţi bani. Ministerul Apărării Naționale a identificat 359,8 milioane de lei, bani care nu mai pot fi utilizați până la finele anului pentru cheltuieli cu bunurile și serviciile și cheltuieli de capital (investiţii). Totuşi, se propune majorarea creditelor de angajament cu suma de 5 miliarde de lei pentru demararea achizițiilor de tehnică și echipamente specifice.

Unde merg fondurile disponibile

În schimb, vor primi bani Sănătatea (2,2 miliarde lei), Ministerul Dezvoltării (1,25 mld. lei), pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii şcolare şi de drumuri, Ministerul Agriculturii (1,09 miliarde lei) pentru subvenţii. De asemenea, la bugetele locale merg 1,7 miliarde lei, pentru programe precum „Masa caldă”, plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap etc., dar în principal (938 milioane lei) pentru echilibrarea bugetelor locale. Ministerul Energiei va primi 200 milioane lei pentru închiderea a două mine. Alte 336,7 milioane de lei vor fi alocate pentru plata pensiilor militare recalculate, precum și pentru restituirea unor diferenţe de pensii.