Evenimentul Zilei > Social > Contractul de energie se încheie fără actul de proprietate. ANRE a simplificat procedura
Contractul de energie se încheie fără actul de proprietate. ANRE a simplificat procedura

Contractul de energie se încheie fără actul de proprietate. ANRE a simplificat procedura

Actul de proprietate al locuinței nu va mai fi obligatoriu la încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice.

Autoritatea de Reglementare în Energie (ANRE) a simplificat procedura de încheiere a contractelor de furnizare pentru energie electrică. Astfel, obligativitatea prezentării actului de proprietate a locuinței pentru care se încheie contractul de furnizare a fost înlocuită cu o declaraţie pe propria răspundere.

Decizia a fost adoptată în şedinţa Comitetului de reglementare și a fost publicată în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2021.

Documente necesare la încheierea contractului de furnizare

Astfel, încheierea contractului de furnizare a energiei electrice se realizează pe baza următoarelor documente:

acordul solicitantului exprimat în scris, aferent cererii de încheiere a contractului, sau telefonic, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului;

declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră etc);

declarație privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului.

Ce modificări au mai fost aduse

O altă schimbare prevede detalierea conținutului ofertei tip şi a conţinutului ofertei din contractul de furnizare a energiei electrice în ceea ce priveşte elementele de preţ incluse, aşa cum se precizează şi în anexa nr. 1 din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare a Directivei 2012/27/UE.

O ofertă-tip de furnizare publicată de furnizor pe pagina proprie de internet şi la punctul unic de contact nu poate fi modificată în perioada de valabilitate a acesteia. Astel clientul final poate încheia contractul de furnizare a energiei electrice în baza ofertei-tip.

Aceasta dacă data transmiterii de către client a cererii de încheiere a contractului în baza ofertei-tipse înscrie în perioada de valabilitate a ofertei-tip şi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în aceasta, după caz.

Operatorii de distribuţie au obligaţia de a asigura accesul gratuit fiecărui client final şi al furnizorului acestuia la informaţiile din baza de date prin accesarea paginilor web ale acestora, astfel încât fiecare client final de energie electrică să îşi poată accesa propriul istoric de consum.