"Studiile care au fost efectuate până în prezent în vederea unor analize de impact relevă dificultatea aplicării unor măsuri diferenţiate de aplicare a reducerii TVA, cât şi stabilirea unor metode de aplicare (Directiva 2006/112/CE/2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare)", se menţionează în documentul citat.

Ministrul mai explică că punerea în aplicare a unor măsuri de reducere a TVA la produsele agroalimentare ecologice poate să stimuleze dezvoltarea sectorului şi a consumului sustenabil de produse, dar că pentru această este necesară îndeplinirea mai multor condiţii.

El susţine că sunt obligatorii trei condiţii: realizarea unui studiu de impact socio-economic de către un organism independent, stabilirea unei metodologii de calcul şi a instrumentelor de aplicare a reducerii pentru produsele ecologice şi lansarea unei dezbateri publice şi constituirea unor grupuri de lucru pe această tema cu factorii interesaţi.

"De asemenea, având în vedere evoluţia din ultimii ani a sectorului de agricultură ecologică din România, precum şi numeroasele propuneri ale producătorilor şi comercianţilor privind diminuarea cotei de TVA la livrările de produse ecologice, MADR a solicitat, în luna decembrie 2013, Institutului Naţional de Statistică, actualizarea clasificării activităţilor din economia naţională CAEN, prin introducerea activităţilor din agricultură ecologică în clasificarea CAEN", se mai menţionează în răspunsul ministrului Agriculturii.