Mai mult, absolvenţii sistemului educaţional sunt irelevanţi când se prezintă la angajare, conform datelor oferite de Camera de Comerţ şi Industrie din România(CCIR). Printr-un parteneriat cu autorităţile responsabile în implementarea sistemului de învăţământ profesional dual, CCIR contribuie la consolidarea sistemului educaţional românesc. „Învățământul românesc și economia reală sunt două linii paralele, în prezent. Însă, suntem covinşi că până în 2020, prin implementarea obiectivelor strategice vom dezvolta resursa umană în conformitate cu cerinţele pieţei muncii”, a precizat Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie din România. De asemenea, aceştia subliniază că se vor concentra pe dezvoltarea capacității companiilor de a instrui și promova programele de formare.