Evenimentul Zilei > EVZ Special > Vrei să cumperi o casă? Mare atenție la detaliile care te pot aduce la sapă de lemn
Vrei să cumperi o casă? Mare atenție la detaliile care te pot aduce la sapă de lemn

Vrei să cumperi o casă? Mare atenție la detaliile care te pot aduce la sapă de lemn

În cazul în care doriți să achiziționați o locuință, trebuie să acordați o importanță deosebită unor detalii din contractul de vânzare-cumpărare, susțin specialiștii.

Specialiștii susțin că cei care doresc să cumpere o locuință, trebuie să acorde o importanță deosebită unor clauze din contractul de vânzarecumpărare.

Într-un interviu acordat acordat Avocatnet.ro, avocata Mădălina Pascu a explicat faptul că un contract de vânzare-cumpărare trebuie analizat cu mare atenție astfel încât să fie evitate eventualele probleme juridice.

„Clauzele contractuale ar trebui să reflecte voinţa părţilor şi să corespundă cerinţelor legale imperative în materia vânzării. Buna-credinţă a părţilor este prezumată în derularea raporturilor juridice în care se angrenează, însă prezumţia legală nu scuteşte părţile de necesitatea de a depune toate diligenţele în a se asigura că termenii şi condiţiile contractuale corespund atât exigenţelor legale, cât şi înţelegerii părţilor

O serie de clauze contractuale ridică probleme în executarea contractului. Cele mai frecvente sunt cele legate de răspunderea părţii în culpă pentru nerespectarea uneia sau mai multor obligaţii contractuale. În această categorie se încadrează clauze precum cele ale răspunderii vânzătorului pentru viciile ascunse ale imobilului tranzacţionat, răspunderea cumpărătorului pentru neplata preţului ori pentru nerespectarea unei condiţii sau termen care afectează vânzarea.

Spre exemplu, de multe ori se obişnuieşte ca persoana care urmează să cumpere să se oblige să plătească preţul vânzării în urma finanţării obţinute de la instituţii de credit. Nimic nu garantează însă vânzătorului exigibilitatea cumpărătorului la accesarea creditului. În această situaţie este necesar ca vânzătorul să îşi asigure contractual recuperarea prejudiciului, prin imputarea, în sarcina cumpărătorului, a unor daune-interese rezultate din această situaţie, alături de clauza privind restituirea avansului, dacă s-a achitat un astfel de avans”, a spus avocata, întrebată fiind despre clauzele care ar putea să producă un prejudiciu uneia dintre părți.

Mare atenție la anumite clauze din contractul de vânzare-cumpărare

„De asemenea, răspunderea vânzătorului pentru viciile ascunse ale imobilului ori pentru evicţiune este o parte importantă a contractului de vânzare-cumpărare deoarece aceste obligaţii pot suferi modificări faţă de răspunderea clasică prevăzută de Codul Civil, părţile putând decide să agraveze, să diminueze sau chiar să înlăture această răspundere.

Spre exemplu, în temeiul obligaţiei de evicţiune a vânzătorului, acesta este obligat să răspundă faţă de cumpărator, în anumite împrejurări, de tulburările aduse dreptului de proprietate al cumpărătorului de către un terţ, urmând ca în cazul atragerii răspunderii pentru evicţiune, vânzătorul să fie obligat faţă de cumpărător atât la plata daunelor-interese, a eventualelor fructe produse de imobil, a cheltuielilor utile şi de întreţinere efectuate asupra imobilului, cât şi la restituirea preţului vânzării. În situaţia în care clauzele contractuale prevăd că părţile exonerează vânzătorul de această obligaţie, cumpărătorul va putea obţine doar restituirea preţului.

Similar, în cazul răspunderii pentru viciile ascunse, există în sarcina vânzătorului obligaţia să aducă la cunoştinţa cumpărătorului orice neconformitate a imobilului de natură să micşoreze valoarea imobilului ori să îl facă neîntrebuinţabil, dacă respectivul viciu nu putea fi descoperit de cumpărător fără o asistenţă de specialitate. Şi acest tip de răspundere poate fi agravată ori diminuată conform înţelegerii părţilor cu consecinţe pecuniare care pot fi semnificative pentru partea prejudiciată de existenţa viciilor”, a mai spus avocata.

Citește mai mult AICI