"Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2014, veniturile din cedarea folosinţei
bunurilor urmează regulile de impunere aplicabile veniturilor de la capitolul II al
Titlului IX2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Stabilirea obligaţiilor de plată se face în cursul anului de către organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei de venit estimat/declaraţiei privind venitul realizat, potrivit regulilor prevăzute la art. 82 din Codul fiscal", scrie în comunicat.

Exceptaţi de la plata acestei contribuţii sunt cei care realizează venituri din închirierea camerelor din locuinţele proprietate personală în scop turistic.

Baza de impunere pentru plata comtribuţiilor se evidenţiază lunar, iar plata acestei contribuţii se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

În comunicat se menţionează că baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

Baza de impunere pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se face la nivelul tuturor contractelor încheiate de contribuabili, în condiţiile în care, până acum stabilirea obligaţiilor aceasta se aplica "pe baza fiecărui contract încheiat între părţi".

În consecinţă, este necesar ca stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate să se facă printr-un formular distinct, care va fi utilizat pentru persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia persoanelor fizice care au realizat venituri din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal, care califică aceste venituri în categoria venituri din activităţi independente, sau a celor care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, în scop turistic.

Te-ar putea interesa și: