Evenimentul Zilei > Actualitate > Profet, ?arlatan, medic, cofetar, cosmetician? Cine e cu adev?rat Nostradamus| Video
Profet, ?arlatan, medic, cofetar, cosmetician? Cine e cu adev?rat Nostradamus| Video

Profet, ?arlatan, medic, cofetar, cosmetician? Cine e cu adev?rat Nostradamus| Video

S-a vorbit si s-a scris atat de mult despre profe?iile lui, încât cel din spatele lor nu mai este recunoscut decât ca Marele Profet. De foarte mult timp, asupra prezicerilor lui Nostradamus se “apleac?” savan?i, anali?ti, ori adep?i ai teoriilor conspira?iei, încercând s? le descifreze tâlcurile.

Henry James Forman – socotit autorul celei mai documentate ?i mai reputate istorii a fenomenului profetic – spunea ca Nostradamus este "profetul cel mai cunoscut care a ap?rut vreodat? în Europa, poate cel mai cunoscut de la Biblie încoace", ?i "cel mai mare profet al timpului sau ?i al timpurilor care vor urma".
Conform diverselor p?reri, Nostradamus ar fi ?tiut despre ascensiunea lui Hitler, asasinarea fra?ilor Kennedy, pr?bu?irea turnurilor gemene ?i despre multe altele. Presa italian?, de exemplu, încerca nu demult s? pun? punct "isteriei profe?iilor", notând c? francezul era "un impostor talentat". Dincolo de toate acestea, pu?ini sunt cei care mai amintesc faptul c?, în afara profe?iilor, Nostradamus a avut activit??i demne de un medic, cofetar ?i cosmetician priceput.
Notorietate de t?m?duitor
La începutul anului 1520 se înscria la Facultatea de medicin? din Montpellier, una dintre cele mai renumite institu?ii de înv???mânt din Europa. La acea vreme, astrologia se num?ra printre disciplinele fundamentale în preg?tirea unui medic. Exista pe atunci credin?a unei rela?ii stranse între macrocosmos ?i microcosmos, între Univers ?i corpul uman. Epidemia de cium? care izbucne?te în 1526 în Languedoc releva virtu?ile de vindec?tor ale lui Nostradamus.
Spre deosebire de medicii timpului, care recomandau, indiferent de boal?, "luarea de sânge", Nostradamus aplica un tratament bazat pe igien? ?i pe preparate din ierburi bogate în vitamina C. Rezultatele înregistrate într-o maladie considerat? la acea vreme f?r? leac îi vor aduce notorietatea. Trei ani mai târziu, î?i reia studiile la Montpellier. La scurt timp va fi ?ters din registrul studen?ilor, fiind acuzat de practicarea meseriei de spi?er f?r? a avea diplomele necesare. În plus, îi "vorbise de rau" pe medici ?i intrase în vizorul Inchizi?iei.
Farduri, parfumuri ?i dulce?uri
Între 1530 ?i 1540 c?l?tore?te prin ?ar?, ini?iindu-se în diferite leacuri populare. Sunt anii form?rii lui Nostradamus, anii unor întâlniri importante cu personalit??i ale timpului, medici ?i erudi?i. În anul 1529, Franta a fost zguduit? de cel mai mare flagel, ciuma bubonic?, adus? de navigatori din Asia Central?. Medicii tremurau de teama contamin?rii, refuzând s?-i mai ajute pe bolnavi. Unul singur str?b?tea drumurile, neezitând s? intre în casele celor lovi?i de n?past?. Acesta era Nostradamus, care timp de trei ani ?i-a asumat riscul de a pune cap?t însp?imânt?torului flagel.
În scrieri din 1614 este men?ionat faptul c? Nostradamus descoperise, în secret, un o?et aromatic cu calit??i antiseptice ?i un misterios praf "împotriva oric?rei contagiuni". Prima sa so?ie a murit în 1539, la trei ani de la c?s?torie. Savantul se va rec?s?tori în 1547, cu o tân?r? v?duv?, care a adus pe lume opt copii. În 1554 se stabile?te la Marsilia ?i mai târziu se mut? în Salon-de-Croux (Salon-de-Provence), unde va r?mâne pân? la sfâr?itul vie?ii, ?i continu? întocmirea unor "re?ete", cum ar fi cele pentru farduri, parfumuri ?i dulce?uri cu efecte terapeutice sau pentru între?inerea corpului, dovedindu-se un precursor al medicinii naturiste. Dar preocuparea principal? va fi astrologia…
A “inventat” somniferele
Almanahurile lui anuale – calendare înso?ite de observa?ii astrologice, difuzate de librari ori vânz?tori ambulan?i în ora?e ?i sate, îi aduc celebritatea. Colindând din ora? în ora?, Nostradamus culegea plantele medicinale care cre?teau de-a lungul drumurilor ?i amesteca prafuri ob?inute din organe, ?esuturi ?i excremente de animale. Rezultatul era vândut sub form? de po?iuni ?i creme, la o tarab? de pia?? unde Nostradamus î?i "striga" marfa în gura mare, precum precupe?ele.
Nostradamus datora cunoa?terea aprofundat? a botanicii str?bunicului sau, Jean de Siant-Remy, care studiase medicina în tinere?e, ?i chiar o practicase o vreme. În prezent, laboratoarele de cercet?ri ?tiin?ifice din SUA studiaz? carnetele de medicin? ale prezicatorului. Pu?ini ?tiu c? el a “inventat” somniferele, iar dup? un studiu aprofundat asupra sucului de laptuc?, a izolat enzimele esen?iale ?i a f?cut o mixtur? bun? pentru insomnii. Prin 1560, dup? luni de munca asidu?, reu?e?te chiar sa realizeze un medicament împotriva scorbutului.
Nu pentru libidino?i
Nostradamus ?i-a demonstrat cu succes talentele de cofetar ?i expert în conservarea la rece a fructelor ?i legumelor. Era specialist în glazuri de zah?r ars, în diverse culori. Mai ?tia s? prepare ?i un mu?tar deosebit, dup? o concep?ie proprie.În 1555, editorul sau avea s?-i editeze "Tratatul de farduri ?i dulceturi" – "Traite des fardements et des confitures", care s-a bucurat de un succes enorm.
Nu, nu a fost pasionat de arta culinar? ?i nici de cosmetic?, tratatul respectiv fiind unul pur medical. Pasionat de alchimie, mai exact de alchimia vegetal?, el a pus la punct o serie de re?ete pentru "pr?jituri medicamentoase"! Nu în ultimul rând, spiritul inventiv ?i comercial al maestrului s-a indreptat ?i asupra afrodiziacelor.
Chiar avea o re?et? secret?, pe care mul?i o vânau, f?r? succes îns?. Era bazat? pe m?tr?gun?, ambr?, mosc, totul dizolvat într-un vin special, de Creta. Preferatul lui era un afrodiziac violent, numit "Filtrul amorului pentru Medeea". Nostradamus se pare c? îi avertiza pe cei care îl utilizau: "Este bun doar pentru cei cu contract matrimonial, nu pentru amor fraudulos ?i libidino?i"!
Deci, Nostradamus a avut cuno?tin?e superioare de matematic?, astronomie ?i istorie. A fost medicul cur?ii ?i consilier personal al regelui Henric al II-lea. A scris  profe?ii despre r?zboi, foamete, cium?, conflicte sociale, revolu?ii, cutremure, inunda?ii ?i alte calamit??i. În mod inten?ionat, nu a respectat ordinea cronologic? a profe?iilor, pentru a îngreuna interpretarea evenimentelor viitoare. Ironia sor?ii: în 1566 moare, grav bolnav de gut? ?i artrit?!
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/tIsoMInSd1Q" frameborder="0" height="315" width="520"></iframe>

DIN ACEEA?I CATEGORIE:

  • Un scafandru a fotografiat un ?ARPE URIA?, un specimen lung de peste ?ase metri care î?i caut? prada în adâncuri.

  • T?râmul MISTERIOS de la CAP?TUL LUMII. Unele dintre cele mai spectaculoase peisaje de pe P?mânt. FOTOGRAFII ULUITOARE

  • Singura ?ar? din lume cu care EXTRATERE?TRII vor stabili contactul. Planul de ac?iune în cazul întâlnirii cu FRA?II DIN UNIVERS | VIDEO

  • Cele mai ÎNSP?IMÂNT?TOARE animale din lume. Ele prevestesc APOCALIPSA? Cu TREI CAPETE, COPITE crescute pe GÂT | FOTO ?I VIDEO