Conform Decretului, prin care se promulgă „Legea privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență”, publicat în Monitorul Oficial și anunțat pe site-ul presidency.ro, locatarii – operatori economici, practicanţi ai profesiilor liberale, entităţile juridice de drept privat – a căror activitate a fost întreruptă sau a căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puţin 15% în luna martie 2020 faţă de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgenţă, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgenţă pot amâna la cerere, fără plata de dobânzi şi penalităţi, plata chiriei pentru folosinţa imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuinţe.

Timpul în care contribuabilii pot beneficia de amânarea plății chiriei este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de data de 31 decembrie 2020.

Ca să te bucuri de amânarea plății chiriei trebuie să pui la dispoziţia Fiscului local orice fel de act justificativ care să ateste imposibilitatea plăţii chiriei în perioada specificată din contractual dintre chiriaș și proprietar.

În Lege se stipulează că: „Pot face cerere de plată către operatorul fiscal teritorial competent, locatorii care îndeplinesc, cumulativ, câteva condiții”.

În primul rând, chiria lunară specificată în actul respective –adițional – dintre proprietar și chiriaș trebuie să fie mai mică, cel mult egală cu chiria din februarie 2020.

În al doilea rând valoarea maximă a chiriei lunare din contract este de maximum 10.000 RON pentru operatorii economici pentru fiecare locație și maximum 2.000 RON pentru persoane fizice pentru o singură locație, prevede Decretul promulgat de Iohannis.

Cererea de amânare a plății chiriei poate fi depusă și prin poștă electronică la o adresă de e-mail care va fi afișată pe pagina de internet a fiecărui organ fiscal teritorial.