Prin ceea ce urmează a face, Executivul încearcă să pună platformele de streaming video, precum YouTube, sub pulpana Consiliului Național al Audiovizualului!.

În felul acesta, toate platformele de streaming video vor nevoie de autorizare de funcționare de la CNA, scrie profit.ro. Astfel, instituția va putea decide îndepărtarea anumitor conținuturi de pe aceste platforme sau restricționarea accesului!

Proiectul de lege elaborat de specialiștii din guvern urmărește transpunerea în legislația națională a Directivei UE nr. 1808/2018 cu privire la serviciile media audiovizuale. Termenul de „serviciu de platformă de partajare a materialelor video” este definit ca fiind „serviciul al cărui scop principal ori o funcționalitate esențială, ale acestuia sau ale unei secțiuni disociabile, este furnizarea către publicul larg, prin rețele de comunicații electronice, de programe și/sau de materiale video generate de utilizatori (…), în scop informativ, de divertisment sau educativ, pentru care furnizorul platformei de partajare a materialelor video nu are responsabilitate editorială, și a căror organizare este stabilită de către furnizor, cu ajutorul mijloacelor automate sau al algoritmilor, în special prin afișare, marcare și secvenționare”.

Din documentul aferent, furnizorii de servicii de streaming video vor avea obligația să ia masuri corespunzătoare pentru a proteja:

  • minorii de programele/ materialele video generate de utilizatori și de comunicările comerciale audiovizuale care le pot afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală, în special de programele care conțin pornografie sau violență nejustificată;
  • publicul larg de programele/ materialele video (…) care conțin incitări la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui grup, bazate pe motiv precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală;
  • publicul larg de programele/ materialele video (…) având un conținut a cărui difuzare constituie instigare publică la săvârșirea unei infracțiuni de terorism, infracțiuni legate de pornografia infantilă sau infracțiuni de natură rasistă și xenofobă.

Pe baza legii, CNA va putea solicita furnizorilor de streaming video să îndepărteze sau restricționeze conținut, iar decizia trebuie să fie suficient de precisă și argumentată în mod corespunzător, astfel încât să permită furnizorului să ia o decizie avizată și cu toată diligența necesară în ceea ce privește acțiunile care trebuie întreprinse pentru a da curs notificării primite.

Care ar fi motivele

Printre motivele prezentate drept argument pentru modificarea Legii audiovizualului se arată că au apărut noi tipuri de conținut, care au devenit tot mai importante și care au determinat apariția unor noi actori în piața serviciilor, inclusiv a furnizorilor de servicii video la cerere și de platforme de partajare a materialelor video.

Tocmai din acest motiv este nevoie de un cadru juridic actualizat, pentru a reflecta evoluțiile de pe această piață în continuă expansiune și pentru a atinge un echilibru între accesul la serviciile de conținut online, protecția consumatorilor și competitivitate.