Evenimentul Zilei > Social > Ce trebuie să faci dacă ți-a expirat cartea de identitate
Ce trebuie să faci dacă ți-a expirat cartea de identitate

Ce trebuie să faci dacă ți-a expirat cartea de identitate

Polițiștii locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 desfășoară o serie de activități de informare cu privire la intrarea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârsta de peste 14 ani, cu domiciliul declarat în Sectorul 6, care nu au solicitat eliberarea actului de identitate în termenul prevăzut de lege.

Autoritatea locală Sector 6 informează membrii comunității că termenul de valabilitate a cărţii de identitate diferă în funcție de vârsta pe care o are posesorul în momentul eliberării actului, după cum urmează:

  • Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, cartea de identitate este valabilă 4 ani.

Acte necesare:

cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal;

certificatul de naştere, original şi copie;

actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;

documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, certificatul/hotărârea de divorţ în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;

chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

  • Termenul este de 7 ani în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani.

Acte necesare:

cererea pentru eliberarea actului de identitate;

certificatul de naştere, original şi copie;

documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;

fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau de reşedinţă al solicitantului;

chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

  • Cei cu vârsta de peste 25 de ani primesc cărți de identitate valabile 10 ani.
  • Persoanele trecute de 55 ani vor avea actul de identitate valabil pe viață.

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa cu cel mult 180 de zile înainte de expirare, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate.

Există posibilitatea păstrării de către titular a vechiului act de identitate, aflat în termen de valabilitate, până la emiterea noii cărţi de identitate. În celelalte situaţii enumerate mai sus sau la împlinirea vârstei de 14 ani, cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act de identitate în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.

Important de știut este și că nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare,atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei.