Proba de verificare a competenţelor lingvistice în limba română a constat în subiecte care să scoată în evidenţă imaginaţia elevilor. Fiecare candidat a fost nevoit să extragă din faţa comisiei de examinare un subiect, având la dispoziţie 15 minute pentru a elabora răspunsurile, urmând ca apoi să-şi expună opinia în faţa verificatorilor. 

Imediat ce elevul îşi încheie prezentarea, el are obligaţia de a înapoia comisiei ciorna semnată şi biletul de examen. 

Mai jos puteţi citi o variantă de subiect primită de liceenii care susţin în acest an examenul de Bacalaureat 

Citeşte textul cu voce tare. 
La Cannes aţi prezentat „Trece şi prin perete”,adaptare după Cehov. Aveţi o legătură deosebită cu literatură. Şi în "Aferim!" o parte din documentare a fost realizată dinliteratură. 
Care sunt operele care v-au inspirat pentru acest lungmetraj? 

1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la situaţia de comunicare din textul citat: a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunicării? b. Cărui stil funcţional îi aparţine textul de mai sus? Ilustrează două caracteristici ale stilului identificat cu exemple din textul dat. c. Ce elemente importante de conţinut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat? 

2. Ce înseamnă pentru tine un film bun? 
Motivează-ţi răspunsul. 

Te-ar putea interesa și: